strona główna

16.03.2017

Będą się uczyć w Tauronie!

 

Uczniowie technikum elektrycznego w prowadzonym przez powiat Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 mogli odbywać praktyki zawodowe w firmie Tauron Dystrybucja S.A., korzystać z dodatkowych zajęć w ramach tzw. bloku energetycznego
w formach szkolnych i pozaszkolnych - to tylko część korzyści wynikających z zawartego właśnie porozumienia o współpracy.

 Porozumienie - jak informuje szkoła - zostało podpisane 15 marca w siedzibie firmy. Poza wyżej wymienionymi korzyściami uczniowie będą mogli brać udział  również w warsztatach rozwijających kompetencje społeczne, w których biorą również udział pracownicy Taurona. Współpraca ma na celu zwiększyć szanse absolwentów technikum elektrycznego na rynku pracy, ma też służyć promocji kierunku.

Przy podpisywaniu porozumienia na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego - elektrycznego firmę Tauron Dystrybucja SA. Oddział w Opolu reprezentował Dyrektor Oddziału Janusz Pisarek oraz Joanna Jaźwa Starszy specjalistę ds. rozwoju i szkoleń, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku reprezentowała dyrektor placówki
Marzena Perucka i Grzegorz Ośródka - lidera zespołu przedmiotów zawodowych elektrycznych.  

 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku