strona główna

14.05.2018

Unijna modernizacja wiedzy w Mickiewiczu

 

Tak, to jest możliwe! Dzięki staraniom i chęci doskonalenia się nauczycieli, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku realizuje obecnie trzy projekty międzynarodowej współpracy.

 


School of Future – Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu POWER zorientowany jest na funkcjonowanie szkoły w przyszłości. „Celem projektu jest wyszkolenie nauczycieli tak, aby uczyli ku przyszłości, przygotowali grunt uczniom i sobie wobec przyszłych zmian i potrzeb szkoły” – wyjaśniają koordynatorki projektu Krystyna Błażewska
i Elżbieta Sowa. „Nauczyciele zgłaszają swoje pomysły na samodoskonalenie, ponieważ zdają sobie doskonale sprawę z szybko zmieniającej się rzeczywistości wokół nas, a co za tym idzie z potrzeby weryfikowania swoich kompetencji pedagogicznych
i dostosowywania ich do nowych potrzeb” – dodają koordynatorki. Projekt przewiduje 9 mobilności, które nauczyciele będą realizować podczas najbliższych wakacji, m.in. w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech i Malcie. Nowością, w porównaniu z poprzednim projektem Erasmus+, dla nauczycieli są szkolenia Job shadowing i Teaching assignment, polegające na obserwowaniu zajęć i aktywnym udziale nauczyciela w lekcji w szkole przyjmującej, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem problemu dysfunkcji ucznia i nauczania w środowisku wielokulturowym.

 

 
Kolejne dwa projekty to FACE IT i Gifted European Mathematician, w których bezpośrednio biorą udział uczniowie, a organizacją zajmuje się anglistka Agata Murzyńska. „W tłumaczeniu oznacza to przyjemne ćwiczenia bazujące na podstawach programowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej” i „Zdolny europejski matematyk” – wyjaśnia nauczycielka. Uczniowie pracują nad stworzeniem aplikacji na telefon, która będzie zawierała quizy edukacyjne w oparciu
o podstawy programowe szkół partnerskich z przedmiotów: historia, matematyka, wiedza o spoleczeństwie, język angielski
i geografia. Na potrzeby projektu powstaje platforma e-learningowej MATHS CLOUD, która rozwija równocześnie trzy obszary: umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych, umiejętności matematyki cyfrowej oraz języka angielskiego specjalistycznego, biorąc także pod uwagę uczniów ze specjalnymi potrzebami.

 


„To jeszcze nie wszystko” – dodaje dyrektor szkoły, Mariusz Kaczmarski, - „Właśnie zakończyliśmy opracowywanie wniosku
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, wysoka jakość edukacji”. „Projekt zakłada rozwój uczniów w obszarach ścisłych, w obszarach kompetencji uniwersalnych
i kluczowych, tak aby oferta szkoły spełniała oczekiwania obecnych i przyszłych uczniów, a kształcenie zapewniało zdobycie dodatkowych kompetencji i wyrównywało szanse naszych licealistów podczas rekrutacji na studia i na rynku pracy”- wyjaśnia dyrektor szkoły. Pośród zaplanowanych działań znalazły się m.in. zajęcia rozwijające zainteresowania z biologii, chemii, fizyki
i matematyki, kurs z podstaw programowania, doposażenie pracowni komputerowej, wyjazdy na wykłady na Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego, do Wyższej Zawodowej Szkoły Medycznej, Politechniki Opolskiej oraz szkolenia dla nauczycieli
i uczniów w zakresie doskonalenia kreatywności, innowacyjności, komunikacji i zarządzania czasem.


Należy zaznaczyć, że bezpośrednim wnioskodawcą ww. projektów jest Powiat Kluczborski. „Jesteśmy wdzięczni, że organ prowadzący rozumie nasze potrzeby i wspiera podejmowane przez nas działania” – podkreślają nauczyciele - „Wierzymy, że mobilni i doskonalący się nauczyciele potrafią zmienić naszą szkołę poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań i pozytywne oddziaływanie na społeczność szkolną”.
 


Oprac. ZSO w Kluczborku

 

 

 

  

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku