strona główna

07.09.2021

Młodzież ZSL-T w Brukseli

 

Uczniowie ZSL-T finalizują projekt Entrepreneurial Learning in Europe under Key Action 2, Strategic Partnership for School Education, Erasmus+ programme w Brukseli. Od ponad roku, pomimo pandemii wraz z uczniami z Niemiec pracują online nad zakładaniem swoich start-upów, porównując działalność gospodarczą, legislacyjną w Polsce i Niemczech, uzgadniają wspólne stanowiska w kluczowych kwestiach.

 

 

Wymiana w Brukseli jest uwieńczeniem podejmowania różnych międzynarodowych inicjatyw i podnoszeniem umiejętności językowych. Młodzi ludzie uczą się doskonalenia krytycznego i strategicznego myślenia, poznają strategie rozwiązywania problemów, rozwijają przedsiębiorczy sposób myślenia poprzez nabywanie innowacyjnych postaw, rozwijają kreatywne myślenie oraz odwagę do przedstawiania pomysłów i rozwiązań. Wreszcie podnoszą swoją świadomość kulturową i europejską, co na pewno będzie wartością dodaną projektu.

 

 

 
Oprac: ZSL-T Kluczbork

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku