strona główna

26.03.2021

Wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych


Radni powiatu podnieśli wysokość wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, świadczących w powiecie kluczborskim opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługiwać będzie wynagrodzenie nie niższe niż: 3000 zł brutto miesięcznie (ustawowe minimum to 2000 zł), a rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wynagrodzenie nie niższe niż: 3500 zł brutto miesięcznie (ustawowe minimum 2600 zł). Do tej pory wynagrodzenie takich rodzin wynosiło odpowiednio 2300 zł i 2800 zł.

- Ostatnie lata to wzrost cen, kosztów życia oraz podwyżki wynagrodzenia najniższego. Postanowiliśmy zweryfikować te wynagrodzenia ponieważ stawki były nieadekwatne do obecnej sytuacji i nakładu pracy jaką wykonują rodziny zastępcze zawodowe, od których wymaga się doświadczenia, gotowości do przyjęcia dziecka oraz wysokich kwalifikacji - wyjaśnia Starosta Mirosław Birecki.

W powiecie kluczborskim aktualnie funkcjonuje 78 rodzin zastępczych, w których przebywa 108 dzieci. Obecnie funkcjonuje tylko jedna rodzina zastępcza zawodowa, w której umieszczonych jest 4 dzieci (w tym troje z orzeczoną niepełnosprawnością) oraz 2 rodziny wielodzietne (w których przebywa więcej niż 3 dzieci).

 
 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku