strona główna

Starosta nagrodził najlepszych uczniów

 

16 czerwca w auli Zespołu Szkół Ogólnokształc±cych w Kluczborku odbyła się powiatowa uroczysto¶ć zakończenia roku szkolnego 2007/2008. Oprócz licznie zgromadzonych uczniów i nauczycieli w uroczysto¶ci wzięli udział dyrektorzy szkół i placówek o¶wiatowych powiatu kluczborskiego oraz Opolska Kurator O¶wiaty – pani Halina Bilik.

Najważniejszym punktem imprezy było wręczenie uczniom Nagród Starosty Kluczborskiego za osi±gnięcia w nauce, w działalno¶ci artystycznej oraz za osi±gnięcia sportowe. Starosta Kluczborski – Piotr Po¶piech wraz Wicestarost± – Mieczysławem Czaplińskim wręczyli ł±cznie 63 Nagrody uczniom wyłonionym wcze¶niej przez specjalnie powołan± w tym celu Komisję. Kolejne wyróżnienie otrzymała żeńska drużyna siatkarek juniorek i kadetek UKS Jedynka OSiR prowadzona przez pana Mariana Orła do¶wiadczonego trenera, nauczyciela i miło¶nika piłki siatkowej. Dziewczęta zdobyły w tym roku VIII miejsce na Mistrzostwach Polski Kadetek w Tomaszowie Lubelskim, a zawodniczka naszej drużyny – Aleksandra Guzikiewicz otrzymała nagrodę dla najlepszego Libero rozgrywek. Podczas wręczania upominków Starosta podziękował za wszystkie osi±gnięcia, za żmudn± i ciężk± pracę oraz za doskonał± promocję Powiatu i miasta Kluczborka. Podziękowania złożył również trenerowi, dzięki któremu „Kluczborskie Złotka” osi±gnęły tak wiele.


Od bież±cego roku szkolnego po raz pierwszy zostały przyznane również stypendia Starosty Kluczborskiego dla najlepszych uczniów z poszczególnych typów szkół. Stypendia w kwocie 200 zł miesięcznie pocz±wszy od wrze¶nia przez kolejne 10 miesięcy otrzymało 5 uczniów:
1. Marlena Rybak – uczennica kl. III Gimnazjum w O¶rodku Szkolno–Wychowawczym w Kluczborku,
2. Piotr Derkowski – uczeń kl. III Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształc±cych w Kluczborku,
3. Teresa Glomb – uczennica kl. I Liceum Ogólnokształc±cego w Zespole Szkół Ogólnokształc±cych w Kluczborku,
4. Tomasz Kowaczek – uczeń kl. III Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku,
5. Marek Klemp – uczeń kl. I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku.
Uczniowie, którzy w tym roku ukończyli dan± szkołę otrzymali stypendium w formie jednorazowej wypłaty.

 

Nagrodzeni  stypendiami Starosty to uczniowie, którzy uzyskali najwyższe oceny a także tytuły finalistów i laureatów w konkursach i olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Pracuj± społecznie na rzecz ¶rodowiska lokalnego i swojej szkoły. Serdecznie gratulujemy pi±tce stypendystów, a pozostałych zachęcamy do podjęcia starań w następnym roku szkolnym, aby mogli do tej pi±tki „na szóstkę” doł±czyć.

 

Oprawę artystyczn± uroczysto¶ci zakończenia roku zapewnili uczniowie klasy III G Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kluczborku pod kierownictwem wychowawczyni pani Izabeli Fiedorowicz, wystawiaj±c znakomite przedstawienie pt.: „Balladyna inaczej”.
 

 

 

 

 


 

WYKAZ UCZNIÓW NAGRODZONYCH NAGRODˇ STAROSTY KLUCZBORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

I. Nagrody za wyniki w nauce
 

ZSO:
1. Irena Makogońska – uczennica klasy III (I LO) (absolwentka) ¶rednia 5,25; tytuł finalistki etapu centralnego 38 i 39 Olimpiady Języka Rosyjskiego, aktywna uczestniczka 3 – letniego projektu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie Comenius” – promocja kraju, regionu i szkoły na arenie międzynarodowej;
2. Marek Kulessa – uczeń klasy III (I LO) (absolwent) ¶rednia 5,0; laureat Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” – II miejsce w rejonie opolskim; uczestnik trzech edycji drużynowych Dolno¶l±skich Meczy Matematycznych (2006 – 2008), w 2007 r. drużyna zajęła III miejsce.
3. Tomasz Miszograj – uczeń klasy III (I LO) (absolwent) ¶rednia 5,23; udział w 49 Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i ¦wiecie Współczesnym; aktywna uczestnik 3 – letniego projektu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie Comenius” – promocja kraju, regionu i szkoły na arenie międzynarodowej;
4. Jan Szajda – uczeń klasy II (I LO), ¶rednia 5,0; tytuł finalisty Olimpiady Teologii Katolickiej – Gniezno 2008 - I miejsce w etapie diecezjalnym; wyróżnienie za stworzenie strony internetowej „TAK dla życia” – Fundacja Pro – Life”;
5. Teresa Glomb – uczennica klasy I (I LO), ¶rednia 5,0; II miejsce w etapie wojewódzkim 23 Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, zakwalifikowanie się do etapu centralnego – 6 – 8 czerwca 2008;
6. Grzegorz Żurek – uczeń klasy II (I LO), ¶rednia 4,8; I miejsce i tytuł laureata w 40 Małej Olimpiadzie Matematycznej w kategorii uczniów klas II liceum (zasięg wojewódzki); II miejsce w rejonie opolskim w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” w kategorii uczniów klas II liceum; udział w zwodach okręgowych 59 Olimpiady matematycznej;
7. Paweł Derkowski – uczeń klasy II (I LO); ¶rednia 4,7; tytuł laureata (IV miejsce w kraju) w Olimpiadzie Geograficznej i Tautologicznej;
8. Małgorzata Wnętrzak – uczennica klasy II (I LO), ¶rednia 4,8; finalistka Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej (43 miejsce w Polsce);
9. Milena Łagowska – uczennica klasy II (I LO), ¶rednia 4,1; Miejsce w 7 Ogólnopolskim Turnieju Reportażu dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wandy Dybalskiej i uzyskanie Nagrody Marszałka Województwa Dolno¶l±skiego za reportaż pt. Zawód prorok, z wykształcenia piekarz. W marcu firma Mediabrigade wyprodukowała na bazie tego reportażu film dokumentalny.
10. Dawid Motyka – uczeń klasy III (Gimnazjum), ¶rednia 4,5; tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego; tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Technicznego;
11. Anna Żmuda – uczennica klasy III (Gimnazjum); ¶rednia 5,0; I miejsce w wojewódzkim konkursie na esej „Patriotyzm przeszło¶ci, patriotyzm jutra”; II miejsce w eliminacjach gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego; I miejsce drużynowo w Powiatowym Konkursie Historycznym „Polonia Restituta”, wolontariat – systematycznie pracuje z dziećmi w Przedszkolu nr 7 w Kluczborku;
12. Maciej Pawlikowski – uczeń klasy II (Gimnazjum), ¶rednia 4,9; m. In. Tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu matematycznego; tytuł laureata i zajęcie 13 miejsca w finale Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych; udział w finale IV Pucharu Polski w Rozwi±zywaniu Łamigłówek (30 miejsce);
13. Magdalena Sołtys – uczennica klasy III (Gimnazjum), ¶rednia 5,0; tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego; V miejsce (tytuł finalisty) w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego „Golden Owl”.
14. Piotr Derkowski – uczeń klasy III (Gimnazjum), ¶rednia 5,0; laureat ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej dla Gimnazjalistów; finalista Wojewódzkiego Konkursu Języak Angielskiego; finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego; udział w finale Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych; III miejsce w rejonie opolskim w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” w kategorii uczniów klas III gimnazjum;

ZSLT:
1. Patrycja Czajkowska – uczennica klasy II (II LO), ¶rednia 5,1; wybitnie uzdolniona, brała udział w konkursach z języka angielskiego i przysposobienia obronnego;
2. Anna ¦wilak – uczennica klasy II (II LO), ¶rednia 5,0; wybitnie uzdolniona, brała udział w konkursach z języka angielskiego i przysposobienia obronnego;
3. Ewelina Hanus – uczennica klasy I (II LO); ¶rednia 4,67; III miejsce w Kluczborskim Konkursie Matematycznym; działalno¶ć w Szkolnym Klubie Wolontariuszy – fotoreportaż na konkurs NTO;
4. Monika Töppich – uczennica klasy I (II LO), ¶rednia 5,14; I miejsce w wojewódzkim konkursie na esej „Patriotyzm przeszło¶ci, patriotyzm jutra”; etap wojewódzki 15 Olimpiady o Prawach Człowieka im. Jana Pawła II; uczestnictwo w 34 Olimpiadzie Historycznej II stopnia;
5. Wiesław Strzała – uczeń klasy III (II LO), ¶rednia 5,1; oceny celuj±ce;

ZSP Nr 1:
1. Justyna Dernbach – uczennica klasy IV Technikum nr 3; ¶rednia 5,07; udział w konkursach o rachunkowo¶ci oraz wiedzy religijnej, aktywnie uczestniczy w życiu ¶rodowiska;
2. Arkadiusz Kiepura – uczeń klasy III Technikum nr 3, ¶rednia 5,0; I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej – etap diecezjalny; udział w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej; udział w regionalnym etapie Olimpiady Przedsiębiorczo¶ci; udział w wojewódzkim etapie Olimpiady Języka Niemieckiego;
3. Dominika Czerwińska – uczennica klasy II Technikum nr 3, ¶rednia 5,0; VI miejsce na na szczeblu wojewódzkim w Olimpiadzie Religijnej; udział w wojewódzkim Konkursie „Opolszczyzna dzi¶, wczoraj, jutro – prezentacje multimedialne”;
4. Krystian Długosz – uczeń klasy II Technikum nr 3; ¶rednia 4,2; finalista Olimpiady Przedsiębiorczo¶c na szczeblu centralnym;

ZSP Nr 2 – CKU:
1. Tomasz Kowaczek – uczeń klasy III Technikum nr 2; ¶rednia 4,6; finalista na centralnym etapie Olimpiady Wiedzy i Umiejętno¶ci Budowlanych w Wieluniu, zdobywaj±c indeks na wybrane studia budowlane;
2. Krzysztof Langhamer – uczeń klasy IV Technikum nr 2; ¶rednia 5,1; II miejsce w turnieju o Indywidualne Mistrzostwo Szkół Ponadgimnazjalnych województwa opolskiego w tenisie stołowym; I miejsce w * Kluczborskim Konkursie Matematycznym Szkół Ponadgimnazjalnych; udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętno¶ci Budowlanych;II. Nagrody za osi±gnięcia w dziedzinie artystycznej:

MDK:
1. Bogusław Kołodnicki – wychowanek Młodzieżowego domu Kultury; nagroda główna w III Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Warsztatowej Dzieci i Młodzieży „Drukarnia wyobraĽni”; II nagroda w IX Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Opolski krajobraz tęcz± malowany”;
2. Hanna Kuliga – wychowanka MDK, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Moje miasto – jesień”; wyróżnienie kwalifikacj± do wystawy w Wojewódzkim Konkursie Rękodzieła Artystycznego „WIOSNA”; I miejsce i kwalifikacja do etapu ogólnopolskiego w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „112 w trudnej sprawie nie używaj przy zabawie”; wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Opolski krajobraz tęcz± malowany”; laureat i kwalifikacja do etapu ogólnopolskiego w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Krajobraz Polski”;
3. Zuzanna Pasternak – wychowanka MDK; honorowe wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kartka ¶wi±teczna”; wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „To co piękne wokół nas”, „Ba¶nie, bajki, bajeczki”; II miejsce w województwie i kwalifikacja do etapu ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Energia elektryczna wokół nas”; I miejsce w Wojewódzkim Diecezjalnym Konkursie Plastycznym; wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Dla Dzieci i Młodzieży „Opolski krajobraz tęcz± malowany”
4. Hanna Gadziecka – wychowanka MDK; nagroda w prestiżowym XXX Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Twórczo¶ci Dzieci i Młodzieży „Krajobraz Polski – tradycje, współczesno¶ć, przyszło¶ć” – konkurs nazywany przez plastyków „olimpiad± plastyczn±”; zaangażowana w różne przedsięwzięcia artystyczne MDK od 1997 r. – warsztaty ceramiczne, warsztaty fotografii cyfrowej, wystawa „Fotokreacje – 2007” w kluczborskim muzeum, stoisko na Targach Edukacji i Pracy w 2008 r.

III. Nagrody za osi±gnięcia w piłce siatkowej juniorek i kadetek UKS „Jedynka” OSiR Kluczbork:
1. Anna Spółczyńska ZSLT
2. Patrycja Pietrzykowska ZSLT
3. Mariana Kostiuk ZSO
4. Monika Strońska ZSLT
5. Patrycja Pi¶niak ZSO
6. Karolina Pawłowicz ZSO – Gimnazjum
7. Monika Kij ZSO
8. Katarzyna Drozd ZSO
9. Barbara Bielecka ZSO
10. Patrycja Rakoczy ZSO
11. Aleksandra Guzikiewicz ZSO
12. Magdalena Orzeł ZSO – Gimnazjum

Wszystkie siatkarki od 2005 r. uczestniczyły w następuj±cych imprezach sportowych na szczeblu ogólnopolskim:
 

2005 r.
• Mistrzostwa Polski Młodziczek – ćwierćfinał - Jaworzno.

2006 r.
• Mistrzostwa Polski Kadetek – ćwierćfinał - Sulechów.
• Mistrzostwa Polski Młodziczek – półfinał - Iława.
• Mistrzostwa Polski Młodziczek – finał VII miejsce - Warszawa.

2007 r.
• Mistrzostwa Polski Kadetek – ćwierćfinał - Jawor.
• Mistrzostwa Polski Juniorek – ćwierćfinał – D±browa Górnicza.
• Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – finał – Kluczbork.
• Ogólnopolska Gimnazjada – finał – Płock.

2008 r.
• Mistrzostwa Polski Juniorek – półfinał – Bydgoszcz.
• Mistrzostwa Polski Kadetek – ćwierćfinał – Sosnowiec.
• Mistrzostwa Polski Kadetek – półfinał – Bydgoszcz.
• Mistrzostwa Polski Kadetek – finał VIII miejsce – Tomaszów Lubelski.

W Tomaszowie Lubelskim – na Mistrzostwach Polski Kadetek – w maju tego roku – Ola Guzikiewicz otrzymała nagrodę dla najlepszej LIBERO.

IV. Nagrody za osi±gnięcia w sporcie szkolnym:


I. Siatkówka dziewcz±t – V miejsce w Mistrzostwach Województwa Opolskiego Szkół Ponadgimnazjalnych – drużyna siatkarek z ZSLT:
1. Marta Zygmuntowicz
2. Monika Zalot
3. Magdalena Krasuska
4. Katarzyna Żołnierek
5. Żaneta Skrzypek
6. Magdalena Zalot
7. Joanna Zubek
8. Marlena Bulejak

II. Piłka nożna chłopców: „Licealiada 2007”
1. Krzysztof Bakalarczyk: ¶rednia 4,5; I miejsce w piłce halowej i 11 – osobowej na trawie – Mistrzostwa Województwa Opolskiego;
2. Michał Kaczor: ¶rednia 4,2; I miejsce w piłce halowej i 11–osobowej na trawie – Mistrzostwa Województwa Opolskiego;
3. Piotr Krzemiński: udział w finale województwa opolskiego szkół ponadgimnazjalnych w sztafetowych biegach przełajowych 2008 r.
4. Szymon Grzesiak: reprezentant szkoły w tenisie stołowym, piłce ręcznej, koszykówce, lekkiej atletyce;
5. Damian WoĽny: tenis stołowy na zawodach wojewódzkich;
6. Rafał Burdzy: II miejsce w finale zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”;
7. Mateusz Szeliga
8. Tomasz Nowak
9. Tomasz Okaj: reprezentant szkoły w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, koszykowej;
10. Adrian Sokołowski: reprezentant szkoły w LA, piłce ręcznej, siatkówce;
11. Łukasz Olejarz: reprezentant szkoły w wielu dyscyplinach;
12. Dawid Rygiel
13. Adam Wijatyk

III. Osi±gnięcia sportowe indywidualne:
1. Szymon Bazan – uczeń klasy III (Gimnazjum), ¶rednia 4,0; I miejsce w półfinale wojewódzkim w szachach drużynowo; I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Gimnazjada – szachy drużynowo; II miejsce w Szachowych Mistrzostwach Opolszczyzny Juniorów 2007;
2. Jakub Swerhun – uczeń klasy III (II LO w ZSLT); ¶rednia 4,2; I miejsce w półfinale Mistrzostw Województwa Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym w grze indywidualnej chłopców; IV miejsce w tenisie stołowym w grze podwójnej chłopców;
3. Łukasz Mrozek – uczeń klasy III (II LO w ZSLT) IV miejsce w finale Mistrzostw Województwa Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym w grze deblowej;
4. Paweł Socha – uczeń klasy II (II LO w ZSLT) II miejsce w zawodach sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze” – na szczeblu wojewódzkim;
5. Karol Kalis - uczeń klasy II (II LO w ZSLT) II miejsce w zawodach sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze” – na szczeblu wojewódzkim;
6. Piotr Pilarski – uczeń klasy II (II LO w ZSLT) III miejsce w finale Mistrzostw Województwa Opolskiego w szachach indywidualnych;
7. Patrycja Dyla – uczennica klasy III (II LO w ZSLT) II miejsce w Mistrzostwach Województwa Opolskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych w ramach Licealiady 2007/2008;
8. Przemysław Skarpiński – uczeń klasy I (II LO w ZSLT) III miejsce w Mistrzostwach Województwa Opolskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych w ramach Licealiady 2007/2008;
9. Mateusz Ciania – uczeń klasy II (II LO w ZSLT) III miejsce na Mistrzostwach Polski w karate tradycyjnym w konkurencji – karate indywidualne chłopców;
10. Małgorzata Czernik – uczennica klasy III szkoły zawodowej, ¶rednia 4,4; I miejsce w Mistrzostwach Województwa w Koszykówce; w Siatkówce; reprezentantka województwa w Mistrzostwach Polski w koszykówce; zdobyła medale mistrzostw województwa w koszykówce, siatkówce, pływaniu i LA. Dodatkowy bon w kwocie 150,00 zł. dla Małgosi ufundował wła¶ciciel Księgarni „Minerwa” Pan Mariusz Kik.

Razem w roku szkolnym 2007/2008 przyznano 72 nagrody Starosty Kluczborskiego dla uczniów szkół powiatu kluczborskiego – w dziedzinach: osi±gnięcia w nauce, artystyczne, w sporcie drużynowym i indywidualnym. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku