strona główna

10.06.2014

Krajowa koordynacja w naszym WODiDZ-u

 

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w Kluczborku został wybrany na Koordynatora Krajowego Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w roku szkolnym 2014/2015.

Przekazanie tego zadania naszej placówce (nie po raz pierwszy) miało miejsce na konferencji zorganizowanej przez WODiDZ
z udziałem Opolskiego Kuratora Oświaty, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie. Byli również obecni dyrektorzy Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z kraju
i z województwa opolskiego oraz dyrektorzy Zasadniczych Szkół Zawodowych współpracujących w zakresie dokształcania młodocianych pracowników.

Koordynację krajową dokształcania młodocianych pracowników powierza się najsprawniej działającym ośrodkom, co jest równoznaczne z dobrą opinią o naszym WODiDZ-u, kierowanym od lat przez Wiesława Solarewicza.

Wkrótce więcej o tym co należy do obowiązków Krajowego Koordynatora i doskonaleniu zawodowym w czasach kiedy kształcenie zawodowe zaczyna wracać do łask.

Dyrektor ośrodka doskonalenia realizującego zadania Krajowego Koordynatora w mijającym roku szkolnym - Pan Tadeusz Walkowski - otrzymał podczas konferencji pamiątkowy Medal Powiatu Kluczborskiego od starosty Piotra Pośpiecha.
 


Oprac. M. Kluf

 

 
 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku