strona główna

WODiDZ skończył 35 lat!

 

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego świętuje jubileusz. Działa dokładnie od 1 września 1975 r. w budynku dawnego internatu technikum mechanicznego i od samego początku zajmuje się dokształcaniem młodzieży klas wielozawodowych z zasadniczych szkół zawodowych. W pierwszym roku funkcjonowania uczyło się tu 1671 uczniów z Opolszczyzny i 276 spoza województwa.

W 1995 r. Ośrodkowi przekazano budynek dawnego internatu „mechanika”. Przystosowano go do potrzeb placówki, urządzając dodatkowe sale lekcyjne, doposażając pracownie, poprawiając komfort pokoi dla uczniów.

Z roku na rok WODiDZ wzbogacał i wzbogaca ofertę szkoleniową. W tej chwili prowadzi koordynację dokształcania w 29 zawodach:
- grupy mechaniczne – operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń
- grupy spożywcze i usługowe – cukiernik, piekarz, rzeźnik, sprzedawca, fryzjer
- grupy budowlane – murarz, malarz tapeciarz, posadzkarz, elektryk, elektrotechnik, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych

Ośrodek posiada bazę techniczno – dydaktyczną na bardzo dobrym poziomie, w tym pracownie komputerowe, m.in. pracownię z oprogramowaniem do kształcenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających CNC, salę multimedialną.

W tym roku szkolnym kluczborski WODiDZ uczył zawodu 3854 uczniów i 58 poza województwem. Trzykrotnie prowadził ogólnopolską koordynację dokształacania.

- Nasze osiągnięcia w ciągu tych 35 lat zawdzięczamy wspólnym wysiłkom całej naszej kadry nauczycieli, pedagogów i opiekunów – podkreślał Wiesław Solarewicz, obecny dyrektor Ośrodka.

W ciągu 35 jednostką kierowali: Zbigniew Sierakowski (1975 – 1985), Hanna Janowicz (1985 – 1991), Elżbieta Czechowska (1991 – 1996), Paweł Cieplik (2002 – 2004), Wiesław Solarewicz (od 2004 do teraz). Kierownikami internatu byli: Zbigniew Radoszkiewicz (1984 – 1995), Krzysztof Wośko (1996 – 2006), Krzysztof Bednarski(od 2006 do chwili obecnej). Duszą i sercem ośrodka była i jest Maria Baron, która pełniła funkcję koordynatora dokształcania.Jubileusz obchodzony w Ośrodku (połączony z powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej) był okazją do wręczenia nagród i złożenie podziękowań pracownikom. Zaproszeni goście mieli okazję przekonać się czego uczy się młodzież i jakie są efekty, podczas degustacji ich wyrobów czy pokazu fryzur, makijażu i manicure.

Słodkim prezentem dla jubilatów był ogromny tort podarowany przez Jana Podgórskiego, właściciela kluczborskiej Piekarni "Bagietka".


 

 


 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku