strona główna

Można składać wnioski do Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął kolejną edycję Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.

Beneficjentami programu mogą być:

 1. dla obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji:
  a) organizacje pozarządowe,
  b) jednostki samorządu terytorialnego,
  c) państwowe uczelnie medyczne,
  d) zakłady opieki zdrowotnej,

 2. dla obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

 3. dla obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  a) organizacje pozarządowe,
  b) gminy i powiaty,

 4. dla obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych) – powiaty,

 5. dla obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Szczegółowych informacji w sprawie programu udzielają: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku tel. 77 414 23 53

oraz Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tel. 77 423 29 94.

Zasady programu są dostępne na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce programy PFRON.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku przyjmuje wnioski od beneficjentów do 19 czerwca br.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku