strona główna

1.12.2014

Uniwersytet Opolski objął patronatem naukowym UTW w Kluczborku

 

Uniwersytet Opolski objął patronatem naukowym działalność Stowarzy-szenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kluczborku. Porozumienie w tej sprawie obie strony podpisały 19 listopada. Opolska uczelnia będzie służyć kluczborskiemu stowarzyszeniu pomocą programową oraz dydaktyczną.

 

Uniwersytet III Wieku w Kluczborku działa od 2004 roku. Słuchacze mogą uczestniczyć m.in. w wykładach z psychologii, literatury, weterynarii czy historii. Dodatkowo oferowane są zajęcia w mniejszych grupach. Na forum kluczborskiego UTW prelekcje wygłaszało wiele autorytetów ze świata nauki m.in. Prof. Jan Miodek czy Prof. Stanisław Nicieja.
 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku