strona główna

10.04.2018

Doświadczenia do podzielenia

 

Polscy eksperci od lat pomagają Ukrainie w przeprowadzeniu reformy samorządowej. Nie tak dawno w powiecie gościła grupa samorządowców z gmin Hoszcza i Zdołbunów, by dowiedzieć się nieco więcej na temat funkcjonowania oświaty, pomocy społecznej i agroturystyki. Na zakończenie tej wizyty podpisano porozumienie dotyczące współpracy i wymiany doświadczeń między szkołami i samorządem.

 


Spore doświadczenie we wspieraniu reformy samorządowej ma Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, której dyrektor dr Krzysztof Głuc obserwuje dokładnie przebieg tej reformy.

 

- To, co my przeprowadzaliśmy od końca lat 90., Ukraina robi na żywym organizmie, bez pieniędzy, bez kadr, bowiem nie ma czasu – mówił K. Głuc w rozmowie z Portalem Samorządowym kilka miesięcy temu.


- Najważniejsze cele tego wyzwania to: wzmocnienie demokracji lokalnej, poprawa jakości usług publicznych na poziomie lokalnym oraz zwiększenie szans rozwojowych wspólnot samorządowych. Trzeba także na nowo określić rolę nowych reprezentantów lokalnych społeczności” – pisze portal PS.

 

 Janusz Szewczuk, reprezentujący Związek Miast Polskich poinformował, że obecnie 400 samorządów w Polsce ma umowy
o współpracy z samorządami Ukrainy. Realizowane są z różną intensywnością.


Tu warto wspomnieć jak samorządową rzeczywistość opisuje w pigułce Portal Samorządowy: „W ostatnim czasie na Ukrainie siedem razy nowelizowano ustawę o zamówieniach publicznych, zaś budżety miast określane są tylko na rok. Niewykorzystane środki nie zostają w budżetach lokalnych, wracają do rządu, nie ma też wieloletniego planowania.


W Polsce są odmienne regulacje, które sprzyjają planowemu inwestowaniu miast i gmin. Pomiędzy Polską i Ukrainą jest oczywiście granica państwowa - nie tylko mentalna, są też podatki i cła. I tak ukraińskie cło za tramwaj wynosi 5 procent, zaś za elementy tramwaju już 15 procent. Nie sprzyja to powstawaniu montowni na Ukrainie i transferowi technologii. Do tego zamówienie, z powodów regulacji budżetowych, musi być zrealizowane do końca roku kalendarzowego. Polscy przedsiębiorcy narzekają też, że trudno jest nabyć nieruchomości, które mogłyby na trwale związać inwestora z regionem”.

 
Platforma na przyszłość Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest pomysłodawcą i inicjatorem Polsko - Ukraińskiej

"Akademii Miast", platformy współpracy samorządowej.
 

Oprac.: M. Kluf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku