strona główna

Chcą stworzyć produkt turystyczny

 

Osoby zarządzające turystyką, właściciele gospodarstw agroturystycznych, właściciele restauracji, przedstawiciele stowarzyszenia pszczelarzy i spółdzielni mleczarskiej wzięli udział w cyklu trzech spotkań,  które odbyły się w kluczborskim Starostwie Powiatowym w ramach programu Turystyka Wspólna Sprawa. 

13, 20 i 27 lutego przedstawiciele sektora turystycznego z powiatów kluczborskiego i oleskiego zastanawiali  się jak ze sobą współpracować, aby miało to odzwierciedlenie w tworzeniu produktu turystycznego pod nazwą "Ziemia Kluczborsko-Oleska Miodem i Mlekiem Płynąca”.

Podczas ostatniego spotkania podpisano porozumienie o współpracy przedstawicieli grupy partnerskiej, którzy uznali, że współpraca w sferze rozwoju szeroko pojętej turystyki leży w ich żywotnym interesie. Współpraca takiej grupy powinna na pewno  zintegrować podmioty gospodarcze, organizacje, samorządy i osoby fizyczne działające w turystyce na rzecz poprawy stanu infrastruktury turystycznej, promocji i wzrostu wpływów z turystyki.
 

"Turystyka - wspólna sprawa" to pierwszy w Polsce duży projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej. Skorzystać z niego mogą przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji wspierających rozwój turystyki. Szkolenia i doradztwo są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w turystyce, pomoc w rozwoju produktów turystycznych oraz animowanie współpracy partnerów w regionie.
Projekt jest realizowany w 16 województwach. Pierwsza edycja projektu obejmuje województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie. Druga edycja obejmuje województwa: lubelskie, małopolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Trzecia – lubuskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie oraz wielkopolskie.

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku