strona główna

Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" - Starosta nagrodził laureatów

26 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku rozstrzygnięto powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". W „strażackiej olimpiadzie” wzięło udział 28 uczniów, którzy rywalizowali w trzech grupach wiekowych - szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Uczestnicy odpowiadali na pytania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, historii pożarnictwa, działań prewencyjnych, udzielania pierwszej pomocy medycznej. Nagrody laureatom wręczył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech.

Organizatorem powiatowych eliminacji turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kluczborku, oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Fundatorem nagród dla najlepszych byli: Starosta Kluczborski, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kluczborku, Wójt Gminy Lasowice Wielkie oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

 

Laureaci w poszczególnych grupach

Szkoły podstawowe:
I miejsce – Magdalena Włodarczyk - PSP w Byczynie
II – Rafał Kubik - PSP w Kuniowie
II – Piotr Smoliński - PSP nr 2 w Kluczborku

Szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Bartłomiej Gajewski - Publiczne Gimnazjum nr 5 Kluczborku
II – Przemysław Jagieła - ZSLG i Z w Byczynie
III – Patryk Rubin - GLZS w Wołczynie

Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Łukasz Niejadlik - ZSLT Kluczbork
II – Rafał Rutkowski - ZSLT Kluczbork
II – Arkadiusz Jankowski - ZSLG i Z w Byczynie
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku