strona główna

Terapia poprzez radość i zabawę w SOSW w Kluczborku

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i jego rodziny istnieje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku od roku szkolnego 2005/06. Obejmuje opieką dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi od czasu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Praca terapeutyczna dotyczy zarówno dzieci, jak i ich rodziców (opiekunów), którzy uczą się od terapeutów jakimi metodami pracować z pociechami, otrzymują wskazówki do kontynuacji ćwiczeń w domu. Mogą także liczyć na wsparcie w trudnych chwilach związanych z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego.

W dniu 27 kwietnia 2010 roku zespół terapeutów wczesnego wspomagania z inicjatywy i pod przewodnictwem mgr Elżbiety Kansy, specjalistki w zakresie wczesnego wspomagania zorganizował spotkanie dla dzieci i rodziców poświęcone Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ćwiczenia te mają na celu rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej, świadomości samego siebie i innych osób, uczą też czuć się bezpiecznie w poznanym otoczeniu.

Po krótkiej instrukcji pani Kansy zaproponowała szereg ćwiczeń, w których brały udział dzieci, rodzice, terapeuci oraz inni nauczyciele, którzy chcieli zapoznać się z tą metodą pracy. Cała grupa bardzo szybko nawiązała dobry kontakt; dzieci – nawet malutkie – chętnie bawiły się z innymi. Zabawom towarzyszyło radosne ożywienie i głośny śmiech małych i dużych. Po zakończeniu ćwiczeń pojawiła się kolejna atrakcja: na prośbę p. Jolanty Staniszewskiej - kynoterapeutki, zaprzyjaźnieni właściciele hoteliku dla psów przyprowadzili specjalnie przeszkolone psy, które dzieci mogły dokładnie obejrzeć, dotknąć, nakarmić a nawet… powąchać. Rodzice w tym czasie mieli chwilę na odpoczynek i rozmowy we własnym gronie.

Z relacji rodziców wynika, że zajęcia spotkały się z bardzo dobrym odbiorem. Podkreślano sprawną organizację, miłą atmosferę i świetny kontakt terapeutek z dziećmi. Wszyscy wyrazili chęć udziału w kolejnych spotkaniach o podobnym charakterze.
 

                     

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku