strona główna

Targi Edukacji i Pracy

 

W dniach 18-19 marca w hali sportowej OSiR odbyły się Targi Edukacji i Pracy. Imprezę odwiedziło kilkaset osób – głównie byli to uczniowie gimnazjów, których przyci±gały barwne stoiska szkół kusz±ce swoj± ofert± edukacyjn± oraz osoby dorosłe poszukuj±ce zatrudnienia b±dĄ możliwo¶ci przekwalifikowania się. Czy Targi spełniły swoj± rolę?. O tym przekonamy już niedługo, gdy rozpocznie się nabór do szkół…

Honorowy patronat nad imprez± obj±ł Starosta Kluczborski, a organizatorami byli: Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy oraz Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr P.W. „Zbryk”.

Celem Targów jest stworzenie rynku usług edukacyjnych w powiecie kluczborskim, pomoc młodzieży w wyborze ¶cieżki edukacyjnej, zaprezentowanie potencjalnego rynku pracy w Powiecie Kluczborskim a także możliwo¶ć promocji szkół, placówek o¶wiatowych i pracodawców. Organizowana w poprzednich latach Giełda Usług Edukacyjnych skierowana była wył±cznie do uczniów gimnazjów stoj±cych przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, ich rodziców i nauczycieli. W tym roku, dzięki współpracy z OHP i firm± Pana Zbryka Giełda rozszerzyła ofertę prezentuj±c możliwo¶ci dalszego kształcenia młodzieży w szkołach wyższych i policealnych, a także poprzez informowanie o wolnych miejscach pracy.

Zaproszeni go¶cie (m.in. Jerzy Mormul – komendant główny OHP, Leszek Darowski – Opolski Kurator O¶wiaty, Janusz Granat i Henryk Galwas z Opolskiej Izby Gospodarczej, przedstawiciele urzędów gmin w Powiecie Kluczborskim, radni Powiatu Kluczborskiego, dyrektorzy szkół i placówek o¶wiatowych) wzięli udział w uroczystym otwarciu Targów, które od strony artystycznej przygotowane zostało przez wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.


Organizatorzy szczególne podziękowania kieruj± do pana Andrzeja Olecha - dyrektora O¶rodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku za udostępnienie hali, kierownika hali – pana Przemysława Zalecińskiego i współpracowników za pomoc techniczn± a także do sponsorów imprezy, którymi byli:

1. Zakład RzeĄniczo-Wędliniarski Korzekwa Helena
2. „Bagietka” Zakład Piekarsko – Cukierniczy Jan Podgórski
3. Cafe Romano – Roman Podgórski
4. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Stempień Mieczysław
5. PHU Ajer Adam Stępień
6. Usługi Gastronomiczne Jerzy Frycowski

 

 

 


Patronat medialny:

    

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku