strona główna

29 marca - Targi Edukacji i Pracy
 

Targi Edukacji i Pracy Starostwo Powiatowe w Kluczborku organizuje wspólnie z Opolską Wojewódzką Komendą OHP oraz PUP w Kluczborku. W tym roku odbędą się one na hali OSiR-u w dniu 29.03. od godz. 9.00.


- Targi są skierowane do różnych odbiorców – od gimnazjalistów, stojących przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, poprzez młodzież kończącą szkołę ponadgimnazjalną, aż po osoby dorosłe poszukujące pracy i możliwości kształcenia ustawicznego – mówi Anna Matuszewska – Tomaszczyk z Wydziału Edukacji i Sportu w kluczborskim starostwie.

Podczas tej imprezy w atrakcyjnej formie będą prezentowane oferty szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych, szkół wyższych, zainteresowani mogą też poznać firmy, w których mogą odbywać praktyki w trakcie nauki zawodu, porozmawiać z pracodawcami.

Dla uczniów klas III gimnazjum Wydział Edukacji i Sportu przygotował informatory (wersja elektroniczna jest już wywieszona w internecie), które są rozprowadzane w szkołach przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W informatorach oferty przedstawiły publiczne szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu kluczborskiego - jest to zarówno oferta szkół dla młodzieży jak i szkół dla dorosłych oraz placówki oświatowe, których organem jest powiat kluczborski.

Monika Kluf

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku