strona główna

Targi Edukacji i Pracy

 

W dniach 18-19 marca br. w godz. 9.00 – 17.00 w Hali Sportowej OSiR w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 10 odbęd± się TARGI EDUKACJI I PRACY – KLUCZBORK 2008.

Targi Edukacji i Pracy skierowane s± do różnych grup odbiorców – od gimnazjalistów stoj±cych przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, poprzez młodzież ponadgimnazjaln± aż po osoby dorosłe poszukuj±ce pracy i możliwo¶ci kształcenia ustawicznego.

Swoje oferty przedstawi± m. in.: szkoły ponadgimnazjalne, placówki o¶wiatowe, Powiatowy Urz±d Pracy, agencje po¶rednictwa pracy, jednostki szkol±ce i prowadz±ce kształcenie ustawiczne, pracodawcy.
 

 

 

Imprezę – objęt± honorowym patronatem Starosty Kluczborskiego – organizuj±:
1. Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku
2. Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
3. Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr P.W. „Zbryk”.

 

zobacz plakat

 

 


Patronat medialny:

    

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku