strona główna

Jednostka wojskowa z Szumiradu ma sztandar

 

W piątek  (24 września) na kluczborskim rynku odbyła się ceremonia przekazania sztandaru stacjonującej w Szumiradzie jednostce wojskowej.  Sztandar ufundował Komitet Honorowy Fundatorów Sztandaru Wojskowego, powołany przez starostę Piotra Pośpiecha.

 

Uroczystość, której gospodarzami byli Dowódca 24 Polowej Technicznej Bazy Wojsk Łączności płk dypl. Andrzej Domeradzki i Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech, rozpoczęła się w piątkowe południe złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Adama Kunickiego wręczającemu sztandar w imieniu Prezydenta RP dowódcy Garnizonu Warszawa gen. bryg. dr. Wiesławowi Grudzińskiemu.

Po przemówieniach i odczytaniu aktu ufundowania sztandaru 24 Polowej Technicznej Bazie Wojsk Łączności nastąpiła ceremonia wbijania w drzewiec sztandaru gwoździ honorowych.

Gwoździe honorowe wbili: w imieniu Prezydenta RP - gen. bryg.  dr Wiesław Grudziński, w imieniu Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – gen. bryg. Andrzej Kaczyński, wicewojewoda opolski Antoni Jastrzembski, w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Wicemarszałek Tomasz Kostuś, Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech, rodzice chrzestni sztandaru Wicemarszałek Sejmu Ewa Kierzkowska i poseł Stanisław Rakoczy, Dowódca Jednostki płk Andrzej Domeradzki oraz ppłk Bogusław Mroczek, st. szer. Paweł Ratuszny i Agnieszka Konieczna.

 

Następnie rodzice chrzestni przekazali sztandar na ręce gen. bryg. Wiesława Grudzińskiego, który w imieniu Prezydenta RP wręczył go dowódcy jednostki z Szumiradu płk. Andrzejowi Domeradzkiemu.

 

W dowód wdzięczności i uznania za wspieranie działań służących rozwojowi jednostki, a także pomoc i zaangażowanie w przyznanie sztandaru Dowódca Bazy uhonorował pamiątkową miniaturką sztandaru m.in. obecne na uroczystości władze wojewódzkie, posłów, członków Komitetu Honorowego Fundatorów Sztandaru Wojskowego, przedstawicieli środowisk kombatanckich oraz ofiarodawców.

 

Uroczysty apel uświetniły orkiestra i kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, kompania honorowa wystawiona przez jednostkę, pododdział żołnierzy zawodowych jednostki, pododdział funkcjonariuszy Policji i Państwowej straży Pożarnej z Kluczborka oraz zaproszeni goście. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i administracji, Sejmu, Ministerstwa Obrony Narodowej, generalicji, służb mundurowych, środowisk kombatanckich, członkowie Komitetu Honorowego Fundatorów Sztandaru Wojskowego oraz licznie przybyli mieszkańcy powiatu kluczborskiego.

 

Podczas uroczystości mieszkańcy Kluczborka mogli zobaczyć pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a także pokaz sprzętu łączności.

 

 

 

 

zobacz także:

Wojskowe atrakcje na rynku
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku