strona główna

13.02.2018

Którą szkołę wybrać? Naszą!

 

Zobaczcie ofertę naszych szkół ponadgimnazjalnych, czyli prowadzonych przez powiat kluczborski. Znajdziecie w niej sprawdzone, najbardziej popularne wśród uczniów kierunki. Są też kierunki zupełnie nowe.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku mamy dotychczasowe, sprawdzone kierunki: matematyczno – fizyczny, matematyczno – informatyczny, medyczno – farmaceutyczny, biologiczno – chemiczny, społeczno – prawny i lingwistyczno – dziennikarski.

 W Zespole Szkół Licealno–Technicznych w Kluczborku z dotychczasowych kierunków oferowane są: klasa mundurowa (policyjna i wojskowa) oraz biologiczno- chemiczna, a także technik mechanik, technik logistyk, technik informatyk. Nowe proponowane kierunki to: technik teleinformatyk, technik spedytor, technik ochrony środowiska.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku proponuje następujące kierunki: technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, a także technik żywienia i usług gastronomicznych.
Nowością jest kierunek: technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik handlowiec

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2- CKU w Kluczborku ma w swojej ofercie następujące kierunki: technik budownictwa, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik transportu kolejowego. Większość z nich to klasy patronackie prowadzone przy współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, co łączy się z dodatkowymi korzyściami dla uczniów, w formie nagród i stypendiów dla najlepszych oraz perspektyw zatrudnienia i rozwoju w patronackich firmach (wkrótce więcej na ten temat).

Oprócz tego Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w ZSP nr 2- CKU oferuje naukę w klasie wielozawodowej (m.in. mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, fryzjer).
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w ZSP nr 1 oferuje naukę w zawodach: kucharz, cukiernik, wędliniarz, piekarz i inne zawody gastronomiczne oraz krawiec.


Pełna oferta placówek oświatowych w powiecie kluczborskim ukaże się wkrótce w informatorze przygotowanym przez Wydział Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym, który będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej powiatu
i w wersji papierowej w szkołach.
 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku