strona główna

Szkolenie dla pracodawców

 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu po raz kolejny rozpoczynaj± akcję promocyjn± „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach”. Propozycja skierowana jest do pracodawców z zakładów produkcyjnych i usługowych zatrudniaj±cych do 9 pracowników. W ramach akcji inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadz± szkolenie oraz będ± służyć pracodawcom nieodpłatnym doradztwem. Pracodawcy uczestnicz±cy w szkoleniu otrzymuj± materiały opracowane i przygotowane przez inspektorów PIP – "Listę kontroln± z komentarzem" oraz poradnik "Ocena ryzyka zawodowego w pięciu krokach".

Szkolenie dla pracodawców z Powiatu Kluczborskiego odbędzie się 26 marca 2008 r. (¶roda) o godz. 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku przy ulicy Sienkiewicza 22b.

Zwieńczeniem projektu realizowanego z Państwow± Inspekcj± Pracy będzie przyznanie przez Okręgowego Inspektora Pracy Dyplomów Państwowej Inspekcji Pracy tym pracodawcom, którzy pomy¶lnie zrealizuj± okre¶lone zadania i uzyskaj± pozytywny wynik audytu końcowego dokonanego przez inspektora pracy.

Tematyka szkolenia obejmuje:
- wybrane zagadnienia prawa pracy , w tym nowelizację przepisów Kodeksu Pracy oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,
- ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy – analizowanie i dokumentowanie warunków pracy,
- uwarunkowania dotycz±ce wyposażenia i modernizacji obiektów oraz parku maszynowego,
- problematykę różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe, jako jedn± z konsekwencji nieprzestrzegania przepisów   BHP,
- legalno¶ć zatrudnienia i konsekwencje dla pracodawców zatrudniaj±cych osoby niezgodnie z przepisami prawa,
- prowadzenie szkoleń BHP i funkcjonowanie służb BHP po zmianach przepisów.

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku