strona główna

18.09.2013

Szkolenie dla przedsiębiorców nt. gospodarowania odpadami

Starostwo Powiatowe w Kluczborku wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego ma przyjemność poinformować, że 23 października 2013 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  i Starostwa Powiatowego w Kluczborku (II piętro, s. 62), ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, w godz. od 10.00 do 13.00 odbędzie się darmowe szkolenie dla przedsiębiorców, których działalność powoduje korzystanie ze środowiska oraz przedsiębiorców zajmujących się zagospodarowaniem i wytwarzaniem odpadów, mających siedzibę na terenie powiatu kluczborskiego.

 

Aby zgłosić się na szkolenie, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go w wersji elektronicznej na adres dos@opolskie.pl  lub faksem pod numer (77) 4429310 do dnia 21 października 2013 roku. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i będzie obowiązywała reguła kolejności zgłoszeń.

 

formularz zgłoszeniowy


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: tel. (77) 4429355, 4429357 lub dos@opolskie.pl

Na szkoleniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  • Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami: Informacja na temat nowych obowiązków wynikających z ustawy
    o odpadach, znowelizowanej ustawy POŚ, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o bateriach
    i akumulatorach, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową.

  • Opłaty za korzystanie ze środowiska: Informacja na temat obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

  • Geologia: Informacja dotycząca koncesji geologicznych i opłat koncesyjnych.

  • Substancje stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, czyli azbestu i PCB: Informacja na temat obowiązków sprawozdawczych z tego zakresu oraz krótka informacja gdzie szukać informacji na temat szkodliwości substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

  • Informacje na temat sprawozdawczości: Informacja na temat sprawozdawczości wynikających z ww. tematów.

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku