strona główna

Szkolenie dla przedsiębiorców

 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, jako instytucja pośrednicząca II stopnia
we wdrażaniu osi priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zaprasza potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, do udziału w bezpłatnym szkoleniu:


,,Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, jako instrument wspierania przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem poddziałania 1.1.2 ,,Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach”
w ramach osi piorytetowej 1 RPO WO

 

3 grudnia, godz. 11.00
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 22Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m. in: podstawowe informacje na temat OCRG, procedury związane z aplikowaniem o środki finansowe dla przedsiębiorców w ramach osi priorytetowej 1 RPO WO, pomoc publiczną, vademecum dla beneficjenta i inne niezbędne dokumenty programowe.

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się jak sięgnąć po dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013; uzyskasz informacje na temat tego, jakie są procedury; ile można zyskać i kiedy rozpoczną się nabory wniosków.
 

plakat (107 kB)


 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku