strona główna

Na studia do Kluczborka


Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi chce uruchomić w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku oddział zamiejscowy. Pierwszym kierunkiem ma być zarządzanie – studia zaoczne.

Zostało już podpisane wstępne porozumienie z władzami SWSPiZ w tej sprawie. W najbliższym czasie ma być podpisana oficjalna umowa.

- Powstanie filii wyższej uczelni oprócz tego, że umożliwia przyszłym studentom z naszego i sąsiednich powiatów naukę blisko miejsca zamieszkania, to dodatkowo podnosi również rangę i miasta i szkoły – zauważa Piotr Pośpiech, starosta kluczborski. - Tym bardziej, że SWSPiZ to uczelnia ciesząca się dobrą renomą, ma na swoim koncie drugie miejsce w rankingach "Polityki" oraz "Home & Market", współpracuje z kilkudziesięcioma ośrodkami akademickimi w Europie i Ameryce.

SWSPiZ ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych, uzyskała jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Łodzi status uczelni akademickiej, tworzy nowe kierunki studiów, wydziały zamiejscowe, rozwija działalność naukową i współpracę zagraniczną. Uczelnia współpracuje z kilkudziesięcioma ośrodkami akademickimi w Europie i Ameryce, uczestniczy w programach: Sokrates – Erasmus, Leonardo da Vinci, Maria Curie i innych.

Jako jedyna w Polsce uczelnia ma akredytację Clark University, co daje studentom możliwość uzyskania dyplomów "master" i studiowania w USA. SWSPiZ szczyci się pozytywnymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie dzięki umowom, jakie SWSPiZ podpisał z ponad 222 przedsiębiorstwami. Zajmuje się tym wszystkim uczelniane Biuro Karier.
Szkoła uczestniczyła i uczestniczy w ponad 30 programach unijnych na łączną kwotę ponad 25 mln zł.
 

foto: www.swspiz.pl

Monika Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku