strona główna

Straż ma nowy sprzęt


Samochód rozpoznawczo – dowódczy marki Isuzu, kamera termowizyjna z laptopem, zapory pneumatyczne – takie m.in. urządzenia otrzymała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Zakup ten był możliwy dzięki dofinansowaniu jakie powiat zdobył na ten cel.

Wartość całego zakupionego sprzętu to 234 544 zł. 85 procent tej kwoty, tj. 199 362 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 35 181 zł dołożył ze swojego budżetu powiat.

Za te pieniądze można było kupić urządzenia niezwykle potrzebne w ratownictwie drogowym, w czasie akcji ratowniczo – gaśniczych czy poszukiwaniu zaginionych. Ten sprzęt to m.in.: urządzenia zapewniające łączność podhełmową, laptop z oprogramowaniem do wizualizacji rozwiązań konstrukcyjnych samochodów, umożliwiający bezpieczne użycie narzędzi hydraulicznych, oraz do określania wielkości skażeń toksycznych.

- Mamy też przenośną kamerę termowizyjną, czyli taką, która umożliwia obserwację obiektów w podczerwieni – mówi Wojciech Kieszczyński, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. - Kamera jest niezwykle pomocna w poszukiwaniu poszkodowanych i ustaleniu źródła ognia w zadymionych obiektach, w akcjach poszukiwania osób zaginionych.

Pozostałe urządzenia to m.in.: detektor wielogazowy służący do rozpoznania kilku typów gazów, namiot pneumatyczny, z wyposażeniem, czyli łóżkami polowymi, krzesłami, stołami, nagrzewnicami, do tego agregat prądotwórczy, wysokospecjalistyczny sprzęt do ratownictwa chemicznego, w tym zapory ograniczające rozlewanie substancji chemicznych, pompa do ich przepompowywania z zagrożonych wybuchem cystern czy zapory do uszczelniania studzienek kanalizacyjnych. Wkrótce nastąpi oficjalne przekazanie sprzętu.
 

Monika Kluf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku