strona główna

Dyplomy dla członków Społecznej Straży Rybackiej

 

19 marca Starosta Piotr Pośpiech wyróżnił dyplomami 11 osób działających w Społecznej Straży Rybackiej. To  wyraz uznania za działalność i ochronę zasobów naturalnych wód śródlądowych powiatu. Podczas spotkania w kluczborskim Starostwie strażnicy dzielili się swoimi doświadczeniami i opowiadali o specyfice służby, jaką pełnią.

Społeczna Straż Rybacka powiatu kluczborskiego od lat niezmiennie plasuje się w czołówce społecznych straży województwa opolskiego. W roku 2006 podczas 77 samodzielnych akcji ujawniła 64 wykroczenia, z których 24 przekazano do załatwienia Policji, a pozostałe 40 do Sądów Koleżeńskich Polskiego Związku Wędkarskiego.

Warto podkreślić umiejętność pozyskiwania sojuszników w działalności na rzecz ochrony biologicznych zasobów wód. Strażnicy współdziałają ze Strażą Miejską, Urzędem Żeglugi Śródlądowej, Policją i Państwową Strażą Rybacką. Ich działania w znacznym stopniu ograniczyły kłusownictwo rybackie rybackie na wodach śródlądowych powiatu. Straż ponadto włącza się aktywnie w ochronę newralgicznych, ze względu na działalność kłusowników, rejonów województwa opolskiego (rzeka Odra, zbiornik retencyjny Turawa).

 

 

 

* ze względu na charakter działalność strażników, na ich prośbę  nie ujawniamy personaliów

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku