strona główna

30.06.2014

Konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022"

 

 

Zapraszamy mieszkańców powiatu kluczborskiego do wyrażenia swojej opinii

i uwag nt. projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022".

 

Projekt "Strategii Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022"

 

 

Konsultacje dokumentu trwają od 1.07.2014 roku do 31.07.2014 roku.

Uwagi do projektu strategii można zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag, za pomocą poczty elektronicznej.

 

formularz zgłaszania uwag
 

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: konsultacje@powiatkluczborski.pl. Wiadomość e-mail, do której zostanie załączony niniejszy formularz uwag prosimy zatytułować: „Konsultacje społeczne”. Dodatkowo konsultowany dokument został wyłożony do wglądu dla mieszkańców powiatu kluczborskiego w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

 

 

Konsultacje niniejszego dokumentu odbywają się na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013.595 j.t., z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XLI/316/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu kluczborskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2014.1445) i Uchwały nr 137/370/2014 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022".

 

Uchwała Nr XLI/316/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu kluczborskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2014.1445);

Uchwała Nr nr 137/370/2014 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022".

Zapraszamy do konsultacji.
 


Maria Żurek
Kierownik Referatu Promocji Powiatu,

Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego

w Kluczborku

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku