strona główna

Pieniędzy wystarczy na staże


Resort pracy przekazał w tym roku znacznie mniej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych. Borykają się z tym problemem wszystkie powiatowe urzędy pracy w Polsce. Kluczborski PUP otrzyma w 2011 r. tylko 1,4 mln zł z Funduszu Pracy.
Dla porównania w ub.r. miał do dyspozycji 4,5 mln zł, a doliczając dotacje uzyskane w wyniku wygranych konkursów na aktywizację bezrobotnych - aż 13 mln zł. Najwięcej od 20 lat.

Urząd Pracy niewielką pulę ministerialnych pieniędzy jest zmuszony wydać przede wszystkim na staże rozpoczęte w ub.r. które w tym muszą być kontynuowane.

Dodatkowo PUP może liczyć na 730 tys. zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w ub.r. - 2,5 mln zł), za które zorganizuje szkolenia dla 70 osób, czteromiesięczne staże dla 41 osób, pięciomiesięczne dla 62 osób albo czteromiesięczne dla 118. Z tych form aktywizacji będą mogły korzystać osoby, które dotąd nie były w ramach POKL-u aktywizowane, ma to być 90 osób do 25 roku życia, 24 – powyżej 50 lat, 25 – długotrwale bezrobotnych, 12- niepełnosprawnych i 30 mieszkańców wsi. Kluczborski PUP będzie w tym roku dalej walczył o dotacje na aktywizację bezrobotnych.
 

Monika Kluf

 

 

posłuchaj w Radio Opole

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku