strona główna

Powiatowy plac budowy

 

Piotr Pośpiech, starosta kluczborski dla "Kulis Powiatu" o aktualnych inwestycjach:

- W tym roku 25 mln zł zainwestujemy w prace prowadzone w 10 obiektach publicznych należących do powiatu i na 12 km dróg

naszych dróg. Mówiąc o budynkach mam na myśli 8 szkół, w których zrealizowaliśmy dotąd i realizujemy wraz z partnerem zewnętrznym duży projekt. Prowadzone w jego ramach prace nie tylko poprawią znacznie stan techniczny tych obiektów, co już widać, pozwolą też zmniejszyć znacznie zużycie energii. Do sierpnia powinien się zakończyć budowa Powiatowego Centrum Rehabilitacji przy ul. Sienkiewicza. Przy tej samej ulicy wyremontowany zostanie budynek przy Powiatowym Urzędzie Pracy na potrzeby Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Do tej pory udało nam się pozyskać 8 mln zł na te inwestycje ze środków zewnętrznych: unijnych i budżetu państwa. Cześć remontów mamy już za sobą, część jeszcze trwa. Jeszcze w tym tygodniu zakończy się budowa drogi w miejscowości Jaśkowice. Mieszkańcy zyskali nowy chodnik, którego tam wcześniej nie było. Inwestycja została sfinansowana w całości z budżetu powiatu, a kosztowała ponad 900 tys. zł W Lasowicach Wielkich zakończono, współfinansowany z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, remont 2-kilometrowego odcinka od skrzyżowania w okolicach budynku Urzędu Gminy do drogi krajowej nr 45. Trwa jeszcze remont drugiej "schetynówki" w tej gminie, na 6-kilometrowym odcinku od drogi krajowej nr 45 do Chudoby, łączącej się z drogą wojewódzką. Remont, za ok. 6 mln zł, zakończy się w czerwcu. W mieście trwa kończy się remont ulic Jagiellońskiej i Jana Pawła II, finansowanej wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach rekompensaty za umożliwienie objazdu na czas przebudowy ul. Katowickiej. Łączna wartość remontu to - 1,1 mln. Wkład powiatu w te inwestycje wynosi ok. 390 tys. zł. Do końca czerwca potrwają prace na ciągu ulic od ronda przy PL. Niepodległości do ronda przy ul. Moniuszki i dalej ulice: Moniuszki, Grunwaldzka, Waryńskiego, do Byczyńskiej. Koszt tej inwestycji to ok. 1,8 mln z czego 85 proc. dotacji udało się powiatowi uzyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Monika Kluf

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku