strona główna

Starosta spotkał się z przedstawicielami zwi±zków

 

26 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kluczborku Starosta Kluczborski Piotr Po¶piech spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarz±dowych zrzeszaj±cych: kombatantów, inwalidów wojennych, emerytów i rencistów, niewidomych i głuchoniemych.

W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Opolskiego Stanisław Rakoczy. ¦rodowisko zwi±zkowe reprezentowało 80 osób z całego powiatu. Prezesi zwi±zków przedstawiali działalno¶ć swoich organizacji i mówili o problemach, z jakimi się borykaj±. Starosta zapewnił, że tego typu spotkania, nawet w szerszym gronie odbywać się będ±, co roku na pocz±tku stycznia.

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku