strona główna

Spotkanie samorządowców powiatu z władzami województwa

 

25 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Kluczborku odbyło się spotkanie Wojewody Opolskiego i Marszałka Województwa Opolskiego z burmistrzami i wójtem powiatu kluczborskiego.
Omawiano sprawy dotyczące pozyskiwania przez samorządy województwa opolskiego środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 stawiając nacisk na zapewnienie odpowiedniego poziomu wkładu własnego. Goście zachęcali do aktywizowania przedsiębiorców w zakresie składania projektów do dofinansowania z RPO WO i osób fizycznych na zakładanie przedsiębiorstw.
Samorządowcy podkreślali konieczność inwestycji i remontów na drogach krajowych naszego powiatu. Wojewoda wskazał na możliwość składania w tym zakresie projektów. Poruszano ponadto temat bezrobocia w powiecie kluczborskim oraz sposoby jego ograniczania.


Starosta Kluczborski – Piotr Pośpiech, podsumowując spotkanie, podziękował wszystkim za udział i wyraził nadzieję dobrej współpracy samorządów powiatu kluczborskiego. Życzył także wszystkim uczestnikom, aby cala pula środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 została dobrze wykorzystana.

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku