strona główna

Rozmawiali o kształceniu i dokształcaniu zawodowym

 

22 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta w Kluczborku, odbyło się spotkanie koordynacyjne przedstawicieli kuratorium oświaty oraz dyrektorów Zasadniczych Szkół Zawodowych a także  Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego województwa opolskiego. Rozmowy poświęcone były min. sprawom organizacji nowego roku szkolnego w tych jednostkach a także podsumowaniu działań podejmowanych w mijającym roku szkolnym.

Spotkanie zbiegło się w czasie z zakończeniem kontroli, jaką w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku, przeprowadzili inspektorzy Opolskiego Kuratorium Oświaty. Nie stwierdzili oni w funkcjonowaniu ośrodka żadnych uchybień czy działań niezgodnych z procedurami. Wręcz przeciwnie. Bardzo wysoko ocenili pracę kluczborskiej jednostki.

Inspektorzy także uczestniczyli w spotkaniu koordynującym z szefami innych tego typu placówek. Zwrócili uwagę m.in. na sposób formułowania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, które nie zawsze są, a muszą być zgodne z obowiązującą klasyfikacją szkolnictwa zawodowego. Ponadto przypomnieli, że pracodawca, aby mógł kształcić uczniów musi mieć odpowiednie kwalifikacje a uczeń predyspozycje, które muszą być potwierdzone stosowną opinią lekarską. Poruszono także bardzo ważną kwestię dotyczącą egzaminów zawodowych. Uczeń musi je zdać przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną – jeśli pracuje u pracodawcy, który nie jest rzemieślnikiem lub w Izbie Rzemieślniczej, jeśli pracodawca jest zrzeszony w cechu. Wskazywano także na konieczność zgłaszania jeszcze przed końcem roku szkolnego chętnych do kursów prowadzonych przez Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia. Liczba zainteresowanych takimi kursami z roku na rok wzrasta. W ubiegłym roku z różnego typu szkoleń prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku skorzystało ponad 3 i pół tysiąca chętnych. W tym roku jest ich już teraz ponad 2 tysiące. Kluczborska placówka szkoli w 17 zawodach. Kursy szkolenia praktycznego odbywają się w cyklach miesięcznych. Równocześnie może być prowadzonych 9 turnusów.

Podczas spotkania w Kluczborku, każda z jednostek zaprezentowała swoje osiągnięcia, plany i możliwości dokształcania młodzieży i dorosłych.

 

   

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku