strona główna

Spotkanie noworoczne ze związkami i organizacjami pozarządowymi

 

20 stycznia w auli kluczborskiego "Ogólniaka" Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech z okazji Nowego Roku spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych zrzeszających: kombatantów, inwalidów wojennych, emerytów i rencistów, niewidomych, głuchoniemych oraz harcerzy.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem "Wśród nocnej ciszy", którą zaintonowały ze sceny trzy chóry: "Wrzos" z Wołczyna, "Jarzębina" z Byczyny i "Echo" z Kluczborka. Następnie Starosta uhonorował Medalami Powiatu Kluczborskiego pięć osób, które szczególnie aktywnie działają w związkach i organizacjach pozarządowych lub na ich rzecz. Laureatami zostały kluczborskie poetki - Lidia Irena Węglarz i Agnieszka Chrobot, Bogdan Tokar - właściciel Zakładu Kamieniarskiego "GRANITEX", Antoni Hrycyk - kierownik muzyczny zespołu "Wrzos" w Wołczynie oraz Aniela Gruszecka - prezes Koła nr 1 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Swoje nagrody wręczył także Związek Kombatantów RP, który wyróżnił osoby zasłużone dla środowiska kombatantów.

Po części oficjalnej proboszczowie obu kluczborskich Parafii - ks. Franciszek Drenda i ks. Janusz Dworzak pobłogosławili opłatki, którymi podzielili się uczestnicy Spotkania.

Podczas całej uroczystości kolędy i pastorałki śpiewały trzy emeryckie chóry oraz grupa z "Klubu Złotych Bab" Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego "Kobietom - Mammograf".

 

Laureaci Medali Powiatu Kluczborskiego: (od lewej) Aniela Gruszecka, Agnieszka Chrobot, Antoni Hrycyk,

Bogdan Tokar, Lidia Irena Węglarz

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku