strona główna

Dostrzegamy innych 


W styczniu 2011 roku przeprowadzono dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej apel pt. "Dostrzegamy Innych", który miał na celu zapoznanie uczniów z programem edukacyjnym organizacji UNICEF – Dostrzec Innych. Pomoc Humanitarna na świecie. Podczas spotkania nauczyciele starali się uwrażliwić dzieci na problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy w sytuacji konfliktu czy klęski żywiołowej. Uczniowie zostali również poinformowani o terminach zajęć warsztatowych. Koordynator programu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kluczborku ogłosił konkurs na zbiórkę pieniędzy w zespołach klasowych na rzecz działań organizacji UNICEF: "Zbieramy pieniądze, dostrzegamy innych".


W zajęciach warsztatowych wzięło udział po 25% klas ze szkół: podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej. Uczniowie odbyli po 3 zajęcia warsztatowe z zakresu: - Pomoc Humanitarna. W jaki sposób pomóc dzieciom? - Woda pitna - Żywność Podczas zajęć korzystano z materiałów dydaktycznych umieszczonych na stronie UNICEF tj. prezentacje multimedialne, zdjęcia, scenariusze zajęć, filmy jak również z własnych pomysłów. Uczniowie wspólnie z koordynatorami – nauczycielami poznawali i zgłębiali problemy swoich rówieśników, którzy w życiu codziennym borykają się z rozmaitymi problemami związanymi z głodem, wojnami, suszą, brakiem dostępu do edukacji. Podczas zajęć uczniowie wykazali się dużą aktywnością, wykonali wspólnie z nauczycielami gazetkę szkolną poświęconą omawianym zagadnieniom, skarbonki na zbiórkę pieniędzy, plakaty zachęcające swoich kolegów do wsparcia działań organizacji UNICEF.

 

 

Uczniowie zespołu szkół po przeprowadzeniu zbiórki, zebrali kwotę 92,40 zł którą wpłaciliśmy na konto organizacji. Mamy nadzieję, że przeprowadzone przez nas zajęcia w oparciu o udostępnione nam materiały na zawsze pozostaną w pamięci naszych uczniów, a co najważniejsze uwrażliwią ich na ludzkie nieszczęścia.


Koordynatorami programu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku były:
Szkoła Podstawowa – mgr Joanna Pycia, Gimnazjum - mgr Alina Oczowińska, Szkoła Zawodowa – mgr Jolanta Jyż.
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku