strona główna

Seniorzy rozpoczęli sezon rowerowy

 

Kluczborscy emeryci 16 kwietnia zainaugurowali tegoroczny sezon wycieczek rowerowych. Mimo deszczu, na start pierwszej wyprawy Kluczbork - Ligota Górna - B±ków - Kluczbork przybyło aż kilkadziesi±t osób. Oficjalnie sezon otworzyli: Irena Kowalczyk - Przewodnicz±ca Zarz±du Rejonowego Polskiego Zwi±zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kluczborku, Starosta Kluczborski - Piotr Po¶piech, Sekretarz Gminy Kluczbork - Andrzej Kalandyk. Rowerzystów pobłogosławił Ks. Janusz Dworzak -  proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Po uroczystym przecięciu wstęgi seniorzy wyruszyli na 10 km trasę do Ligoty Górnej, gdzie zwiedzili drewniany, zabytkowy ko¶ciółek.

Patronat nad rowerowymi eskapadami objęli: Starosta Kluczborski, Burmistrz Kluczborka oraz Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna.

Wycieczki naszych seniorów to już tradycja. Od kilku lat od wiosny do jesieni "na dwóch kółkach" zwiedzaj± powiaty: kluczborski, oleski, namysłowski i opolski. Podziwiaj± ich zabytki, poznaj± ¶cieżki krajobrazowe i przyrodnicze. W trasie często spotykaj± się z ciekawymi ludĄmi, które znaj± historię lokaln±. Jest też czas na wspólne ogniska ¶piew i gimnastykę. W ubiegłym roku w czasie 31 wypraw przejechali ponad 2 tys. kilometrów, rekordzista "przepedałował" 721 km.

Kulminacyjnym punktem sezonu jest rowerowa wycieczka do Jasnogórskiego Sanktuarium. W tym roku do Częstochowy seniorzy-cykli¶ci udadz± się 2-3 sierpnia.

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku