strona główna

Sesja Rady Powiatu - odznaczenia nadane przez kombatantów


Od niecodziennej uroczystości rozpoczęła się ostatnia sesja Rady Powiatu, która odbyła się w miniony czwartek (28.05). Por. Tadeusz Kasperski - Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kluczborku, uhonorował kpt. w stanie spoczynku Franciszka Toporowskiego, Krzyżem Pamiątkowym „Czynu Frontowego I i II Armii WP 1943-1945 r.” nadanym przez Radę Krajową Kombatantów Wojska Polskiego za zasługi w walkach o wolność Ojczyzny. Natomiast najwyższym odznaczeniem Związku „Za zasługi dla kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”, uhonorowano Bogdana Łatkę, pracownika Referatu Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Doceniając działania na rzecz kombatantów, na członków honorowych Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kluczborku, powołano z kolei starostę kluczborskiego Piotra Pośpiecha, kierownika Referatu Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku Marię Żurek oraz właściciela Zakładu Kamieniarskiego Bogdana Tokara.

Po zakończeniu uroczystości, radni rozpoczęli obrady. Rada Powiatu przyjęła min. uchwałę w sprawie wniesienia skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego, w związku z wydaniem wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie sposobu likwidacji SP ZOZ w Kluczborku. Oznacza to, że władze powiatu będą mogły starać się o orzeczenie w tej sprawie w Trybunale Konstytucyjnym. Radni przyjęli również sprawozdanie Likwidatora SP ZOZ w likwidacji z działalności jednostki w 2008 roku oraz sprawozdanie finansowe jednostki za 2008 rok. Rada Powiatu zgodziła się także na zaciągnięcie przez powiat długoterminowej pożyczki oraz na regulację wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu. Przyjęła też skonsolidowane sprawozdanie finansowe Powiatu Kluczborskiego za ubiegły rok.

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku