strona główna

W środę ukonstytuują się władze powiatu
 

Na sesji 8 grudnia Rada Powiatu wybierze starostę kluczborskiego, wicestarostę oraz członków Zarządu Powiatu. Radni wybiorą również wiceprzewodniczących Rady Powiatu, powołają składy poszczególnych komisji stałych Rady oraz wybiorą ich przewodniczących. Sesja rozpocznie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

 


A oto szczegółowy porządek obrad:

1. Sprawy porządkowo – organizacyjne
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
b) zatwierdzenie porządku obrad
c) zatwierdzenie protokołów z L sesji i I sesji
2. Interpelacje i zapytania radnych
3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia nowego radnego z okręgu wyborczego nr 4
4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia nowego radnego z okręgu wyborczego nr 2
5. Złożenie ślubowania przez nowo wstępujących radnych
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu
- zgłaszania kandydatów na wiceprzewodniczących Rady
- wybór komisji skrutacyjnej
- przeprowadzenie głosowania
- ogłoszenie wyników wyboru
b) wyboru starosty kluczborskiego
- zgłaszanie kandydatów na starostę kluczborskiego
- przeprowadzenie głosowania
- ogłoszenie wyników wyboru
c) wyboru wicestarosty kluczborskiego
- zgłoszenie przez starostę kluczborskiego kandydata na wicestarostę
- przeprowadzenie głosowania
- ogłoszenie wyników wyboru
d) wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu
- zgłoszenie przez starostę kandydatów na pozostałych członków Zarządu
- przeprowadzenie głosowania
- ogłoszenie wyników wyboru
e) powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
f) powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny
g) powołania Komisji ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
h) powołania Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
i) powołania Komisji Rewizyjnej
j) powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
k) powołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Rozwoju Rodziny
l) powołania przewodniczącego Komisji ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ł) powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
m) powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
n) powołania zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
o) powołania sekretarza Komisji Rewizyjnej
p) zmiany uchwały Nr XLII/248/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu za okres od 3.11.2010 r. do 23.11.2010 r.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad
 

 

Monika Kluf

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku