strona główna

Absolutorium dla Zarządu Powiatu
 

Rada Powiatu w Kluczborku udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Podczas XLII sesji, która odbyła się 29.04.2010 r., za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok, było 14. z 17. radnych obecnych na sesji. Trzech radnych wstrzymało się od głosu. Starosta Piotr Pośpiech podziękował radnym za pozytywną ocenę.

Podczas sesji radni przyjęli również sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. Pozytywnie ocenili także ubiegłoroczną działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

   

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku