strona główna

Absolutorium dla Zarządu Powiatu
 

Rada Powiatu Kluczborskiego niemal jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Podczas XXXI sesji, która odbyła się 23.04.2009 r. „za” przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok, było 16. z 19. radnych obecnych na sesji. Trzech radnych wstrzymało się od głosu. Starosta Piotr Pośpiech podziękował radnym za pozytywną ocenę. Jednocześnie wyraził gotowość do podjęcia jeszcze lepszych działań tak, by podczas następnej sesji absolutoryjnej, uzyskać 100% poparcie radnych.

Podczas sesji radni przyjęli również sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu. Pozytywnie ocenili także ubiegłoroczną działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Ponadto, starosta kluczborski Piotr Pośpiech przybliżył członkom Rady kwestie związane z planowanym uruchomieniem w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.
w Kluczborku pracowni tomografii komputerowej.
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku