strona główna

23.12.2011

Radni zdecydują jaki będzie budżet na 2012 rok 


29 grudnia (w czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku rozpocznie się XV Sesja Rady Powiatu w Kluczborku. Początek obrad o godz. 13.30. Najważniejszym punktem programu będzie uchwalenie budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2012.

A oto szczegółowy porządek obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z XIV sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok

- omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
- przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
- przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków komisji i radnych,
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,

b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za dzień 14 grudnia 2011 r.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad.

 

Oprac.: Monika Kluf

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku