strona główna

22.08.2019

IX sesja Rady Powiatu
   

Najbliższa sesja odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Poniżej szczegółowy porządek obrad.

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:

1.1./ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2./ zatwierdzenie porządku obrad,
1.3./ zatwierdzenie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu w Kluczborku.

 

2. Podjęcie uchwał:

2.1/ zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019
2.2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
2.3/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2.4/ w sprawie nadania imienia Technikum Nr 3 w Kluczborku i Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 w Kluczborku
2.5/ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Kluczborski z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu kluczborskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące na okres od dnia 1 września 2019 roku
2.6/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Kluczborskiego.
2.7/ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kluczborskiego - jako Partnera do projektu pn: Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego).
2.8/ w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Kluczborski wkładów niepieniężnych (aportem) do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku i objęcie akcji
2.9/ w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z.W. na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu za okres od 13.06.2019 r. do 09.08.2019 r.

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.
 

Oprac. BŁ

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku