strona główna

27 października – XII Sesja Rady Powiatu

 

Obrady rozpoczną się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. A oto szczegółowy porządek obrad porządek obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
a/otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/zatwierdzenie porządku obrad,
c/zatwierdzenie protokołu z XI sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2011 Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą Bliżej do celu nr I/POKL/7.2.1/07/2011 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 realizowanego przez Powiatowy Urząd w Kluczborku,
d/ ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok,
e/ przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku dotyczącego funkcjonowania oddziału chirurgicznego ostro – dyżurowego w Szpitalu Powiatowym w Kluczborku,
f/ rozpatrzenia skargi pana Władysława Buły - radnego Rady Miejskiej w Byczynie na Zarząd Powiatu w Kluczborku dotyczącej inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej o nr 1336 O Wołczyn-Biskupice” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

4. Informacja Zarządu Powiatu w Kluczborku o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu kluczborskiego za rok szkolny 2010-2011.

5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 15.09.2011r. do 11.10.2011 r.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.
 

Monika Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku