strona główna

XLIII Sesja Rady Powiatu

Radni powiatu rozpoczną obrady dzisiaj (czwartek, 27 maja) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej.

W porządku obrad znalazło się podjęcie uchwał m.in. utworzenia „Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, a także uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Likwidatora i p.o. Dyrektora SP ZOZ w Kluczborku.

 

Porządek obrad:

1.Sprawy porządkowo-organizacyjne:

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z XLII sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010 Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
c/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kluczborskiego za 2009 rok,
d/ określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych,
e/ utworzenia jednostki budżetowej Powiatu Kluczborskiego pod nazwą „Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości” oraz nadania jej statutu,
f/ przyjęcia sprawozdania Likwidatora SPZOZ ZOZ w Kluczborku w likwidacji z działalności jednostki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 10 marca 2009 r. oraz sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Kluczborku w likwidacji zakres od 1 stycznia 2009 r. do 10 marca 2009 r.,
g/ przyjęcia sprawozdania p.o. Dyrektora SPZOZ ZOZ w Kluczborku z działalności jednostki za okres od 11 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej ZOZ w Kluczborku za okres od 11 marca do 31 grudnia 2009 r.

4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 21 kwietnia 2010 r. do 4 maja 2010 r.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku