strona główna

19.11.2020

XXIII sesja Rady Powiatu

 

Najbliższa sesja odbędzie się 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 14:00 w trybie zdalnym.

Poniżej szczegółowy porządek obrad. 

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
1.1/otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2/zatwierdzenie porządku obrad,
1.3/zatwierdzenie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu w Kluczborku.
2. Podjęcie uchwał:
2.1/zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020,
2.2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
2.3/ w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2021 rok.
2.4/ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2021 roku.
3. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kluczborskiego z uwzględnieniem Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
5. Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Kluczborskiego za lata 2017-2018.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 06.10.2020 r. do 05.11.2020 r.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

 

Oprac. BŁ

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku