strona główna

24 listopada – XIII Sesja Rady Powiatu


Najbliższa sesja odbędzie się w sali "Petra" w Lasowicach Wielkich (przy głównej trasie na Opole, wjazd naprzeciw przystanku autobusowego). Początek obrad o godz. 12.00. A w porządku obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
a/otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/zatwierdzenie porządku obrad,
c/zatwierdzenie protokołu z XII sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2011 Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
d/zmiany Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok,
e/wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kluczborskiego,
f/określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
g/przyjęcia do realizacji zadania w zakresie przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kluczbork do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku.

4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych oraz korekt oświadczeń majątkowych za 2010 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 19.10.2011 r. do 10.11.2011 r.

7. Wolne wnioski i zapytania.

 8. Zamknięcie obrad
 

Oprac.: Monika Kluf

 


 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku