strona główna

14.03.2019

V sesja Rady Powiatu
   

Najbliższa sesja odbędzie się w środę, 20 marca br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Poniżej szczegółowy porządek obrad.

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z III i z IV Sesji Rady Powiatu w Kluczborku.

2. Podjęcie uchwał:

2.1/ w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 im. Józefa Bema w Kluczborku w pięcioletnie Technikum Nr 1 im. Józefa Bema w Kluczborku.
2.2 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Kluczborku w pięcioletnie Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Kluczborku.
2.3/ w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Kluczborku w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Kluczborku.
2.4/ w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Kluczborku.
2.5/ w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kluczborku w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kluczborku.
2.6/ w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Bema w Kluczborku w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Bema w Kluczborku.
2.7/ w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kluczborku w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kluczborku.
2.8/ w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kluczborku.
2.9/ w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Kluczborku.
2.10/ w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Kluczborku.
2.11/ w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Nr 3 dla Dorosłych w Kluczborku.
2.12/ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku.
2.13/ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku.
2.14/ w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok.
2.15/ w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
2.16/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pieczy zastępczej oraz sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
2.17/ w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kluczborku.
2.18/ w sprawie uchylenia uchwały nr II/22/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność powiatu kluczborskiego.
2.19/ w sprawie przyjęcia planów komisji stałych Rady Powiatu w Kluczborku na 2019 r.
2.20/ w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K.K. na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
2.21/ w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działanie byłego Starosty Kluczborskiego w przedmiocie braku gospodarności w zarządzaniu PCZ S.A. w Kluczborku.
2.22/ w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Kluczborskiego.
2.23/ w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Kluczborskiego.
2.24/ w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego Powiatu Kluczborskiego.

3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu kluczborskiego w 2018 r.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2018 r.
5. Przyjęcie sprawozdania „Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kluczborskiego za 2018 r.”.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w 2018 r.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu za okres od 17.12.2018r. do 25.02.2019 r.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
 

Oprac. BŁ

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku