strona główna

Sesja poświecona ochronie zdrowia

 

12 czerwca odbyła się sesja tematyczna Rady Powiatu poświęcona ochronie zdrowia. Uczestniczyło w niej wielu znakomitych gości: Wicemarszałek Województwa Opolskiego - Teresa Karol, odpowiedzialna m.in. za sprawy ochrony zdrowia w naszym województwie; dyrektor Centrum Zdrowia Publicznego w Opolu Violetta Porowska, reprezentująca Wojewodę Opolskiego; dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu -  Krystian Kościów oraz grono kardiologów: prof. dr hab. n. med. Lech Poloński, prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, dr n. med. Maciej Baranowski, dr n. med. Tadeusz Zębik. Na sali obecni byli ponadto samorządowcy z terenu powiatu kluczborskiego oraz przedstawiciele wszystkich medycznych grup zawodowych powiatu.

W czasie dyskusji podsumowano ponad czteroletnie osiągnięcia opieki medycznej na terenie powiatu oraz sprecyzowano kierunki rozwoju lecznictwa zamkniętego. Za sprawy priorytetowe dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, zgodnie z propozycjami Starosty Kluczborskiego – Piotra Pośpiecha, uznano uruchomienie w Kluczborku oddziału kardiologii inwazyjnej wraz z oddziałem intensywnej opieki kardiologicznej i pracownią hemodynamiki, uruchomienie oddziału ratunkowego, uruchomienie oddziału intensywnej opieki medycznej oraz możliwość wykonywanie w szpitalu w Kluczborku, w systemie 24 godzinnym procedur urazowo-ortopedycznych. Radni powiatu podjęli jednogłośnie uchwały w tych sprawach.

Większość postulatów i stanowisk skierowana została do dyrektora opolskiego oddziału NFZ - Kazimierza Łukawieckiego, którego na sesji reprezentował zastępca ds. lecznictwa Roman Kolek.

- Nie wolno nam ustępować w żadnej ze spraw i ja z pewnością nie ustąpię. Naszemu powiatowi i jego mieszkańcom takie działalności są bardzo potrzebne. - mówi Starosta Piotr Pośpiech - Zwróciłem się już do wszystkich gmin powiatu kluczborskiego z prośbą o poparcie moich starań i przyjęcie podobnych stanowisk przez rady gmin, aby wykazać decydentom opolskim pełną determinację w staraniach o rozwój naszego szpitala.

Starosta może liczyć w tej kwestii także na wsparcie kluczborskich posłów Stanisława Rakoczego i Andrzeja Buły. Poseł Rakoczy, były Starosta Kluczborski, traktuje te starania wręcz jako kontynuację swojej walki o lepszy szpital dla powiatu.

 


 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku