strona główna

SEPI ma ułatwić życie klientom Powiatowego Urzędu Pracy

 

Kluczborski PUP złożył w resorcie pracy wniosek o fundusze na wdrożenie systemu Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej, która umożliwia wymianę informacji i danych pomiędzy m.in. Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie czy ZUS-em. Będzie to dużym ułatwieniem dla klientów tych instytucji.

Dla przykładu: osoby bezrobotne, które będą potrzebowały zaświadczenia z PUP dla Ośrodka Pomocy Społecznej w swoim miejscu zamieszkania. Dzięki systemowi SEPI nie będą musiały zgłaszać się w tym celu osobiście. Dla wielu osób oznacza to wyjazd do Kluczborka i koszty. Tymczasem dzięki systemowi SEPI Ośrodki Pomocy Społecznej będą mogły zwracać się drogą elektroniczną o informacje o kliencie oraz wymagane zaświadczenia. I tą samą drogą będą je otrzymywać.

Inny przykład: policja będzie mogła sprawniej uzyskiwać informacje o sytuacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.

Resort pracy ma pulę pieniędzy na wdrożenie systemu SEPI. Kluczborski PUP wystąpił o 36 tys. zł.

Na zdjęciu: Tomasz Lenart , informatyk w PUP w Kluczborku oraz Małgorzata Murzyńska, kierownik działu administracyjno – organizacyjnego.

Monika Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku