strona główna

O turystyce w Kluczborku

 

10 lipca w Starostwie odbyło się X międzynarodowe seminarium naukowo-szkoleniowe poświęcone turystyce, któremu towarzyszył Jarmark Turystyczny Ziemi Kluczborskiej na kluczborskim rynku.

Tematem seminarium było tworzenie marki turystycznej regionu. O turystyce w Kluczborku rozmawiano już po raz dziesiąty. Z okazji tego jubileuszu na samym początku konferencji Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech podziękował inicjatorce imprezy i głównej organizatorce – Marii Żurek, stojącej na czele Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (KOLOT). Pani prezes z kolei uhonorowała specjalnymi wyróżnieniami wszystkie osoby i instytucje, które przyczyniły się do rozwoju turystyki w powiatach kluczborskim i oleskim, wcześniej zaprezentowała słuchaczom jak przebiegał w ciągu minionych dziesięciu lat proces tworzenia marki Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej.

 

Swoimi doświadczeniami w promocji i tworzeniu produktu turystycznego dzielili się między innymi goście z powiatu Bad Dürkheim (Niemcy). Promowali odbywający się co roku w Bad Dürkheim Maraton Drogi Winnej oraz „Deutsche Weinstrasse” (Niemiecką Drogę Winną) i „Pfalz” – markę win produkowanych w tym regionie. Niemieccy goście przywieźli ze sobą dwie szczególne osoby promujące lokalne produkty  - Księżniczkę Wina oraz Królową Ślimaków. Prelekcję wygłosiła Regina Schmitt, zajmująca się turystyką w Starostwie Powiatowym w Bad Dürkheim.
Sebastian Niewiadomski z Polskiej Organizacji Turystycznej podkreślał rolę znaczenia lokalnych organizacji turystycznych, bez których rozwój turystyczny regionu nie byłby możliwy. Ponadto uczestnicy seminarium mogli dowiedzieć się m.in. jak założyć przydomową pasiekę pszczelą i czerpać zyski z produkcji miodu i turystyki. Była także mowa o klastrach i miodzie – jako elemencie marki turystycznej obszaru.

 

Podczas Jarmarku Turystycznego Ziemi Kluczborskiej na kluczborskim Rynku swoją ofertę prezentowali wystawcy oferujący usługi i produkty charakterystyczne dla naszego regionu. Stoiska wystawili więc pszczelarze, gospodarstwa agroturystyczne oraz rzemieślnicy. Wielką atrakcją było stoisko z powiatu Bad Dürkheim, na którym niemieccy goście serwowali sztandarowy produkt tego regionu – wina z winorośli riesling.

Zwiedzający targi wybrali najatrakcyjniejszą ekspozycję. Wygrało Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom Mammograf”, przed stoiskami promocyjnym gminy Wołczyn oraz Konsorcjum Producentów Kołocza Śląskiego. Wyróżnienia otrzymały dwa stoiska niemieckie – informacyjne powiatu Bad Dürkheim oraz stoisko winiarzy. Podczas Jarmarku na scenie prezentowali się młodzi artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

Seminarium oraz jarmark turystyczny organizowane były w ramach projektu „Sąsiedztwo, które nas rozwija” realizowanego przez kluczborskie Starostwo Powiatowe dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Obie imprezy honorowym patronatem objęła Polska Organizacja Turystyczna, merytorycznie wsparł je Uniwersytet Opolski, a medialnie RADIO PLUS Opole. Organizatorami byli: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Starostwa Powiatowe w Kluczborku i Oleśnie. Współorganizatorem jarmarku Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom-Mammograf”.


 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku