strona główna

VIII Turystyczne Seminarium Naukowo-Szkoleniowe


Samorządy kładą szczególny nacisk na kwestie związane z rozwojem i promocją produktu turystycznego. Szczególnie interesujący potencjał mają obiekty zabytkowe, które przy odpowiedniej rekonstrukcji mogą stanowić konkurencyjny – nie tylko na rynku europejskim – znakomity produkt turystyczny. Wymaga to jednak zintegrowanych działań wielu podmiotów zainteresowanych tym zagadnieniem.

Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Starostwo Powiatowe w Oleśnie oraz Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna zapraszają na VIII Turystyczne Seminarium Naukowo-Szkoleniowe nt. „Możliwości wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego w turystyce”, które odbędzie się w 28 września w Chocianowicach, w Restauracji „Stara Karczma”. Współorganizatorem szkolenia jest: Uniwersytet Opolski.

Podstawowym celem Seminarium jest przekazanie i aktualizacja wiedzy na temat możliwości turystycznego zagospodarowania obiektów zabytkowych oraz pozyskiwania środków na te cele. Prelegenci zaprezentują m.in. potencjał dziedzictwa kulturowego powiatów: kluczborskiego i oleskiego oraz przykłady wykorzystania obiektów zabytkowych w rozwoju turystyki kulturowej z regionu partnerskiego Bad Durkheim.


Seminarium skierowane jest do:
- właścicieli obiektów zabytkowych, w tym obiektów sakralnych, a w szczególności kościołów drewnianych,
- organizacji pozarządowych - różnego szczebla (krajowych, regionalnych, lokalnych),
- przedstawicieli samorządu terytorialnego - dysponujących dużym potencjałem dziedzictwa kulturowego,
- wszystkich osób zainteresowanych tematem seminarium.


Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 50 zł. Dla członków Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej udział jest bezpłatny. Zgłoszenie należy przesłać na karcie zgłoszenia do dnia 21.09.2007 r.


UWAGA! Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.


W sprawie seminarium proszę się kontaktować z Referatem Promocji, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku, tel. 077 418 52 18 wew. 153-155, promocja@powiatkluczborski.pl

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników – Restauracja „Stara Karczma” w Chocianowicach
9.00 Otwarcie seminarium – Restauracja „Stara Karczma” w Chocianowicach

Wykłady:

Turystyka kulturowa w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w województwie opolskim na lata 2007-2013 – Dr. Maria Śmigielska (Uniwersytet Opolski)
  Rozwój turystyki kulturowej w partnerskim Powiecie Bad Dürkheim z Niemiec – Sabine Röhl, Starosta Powiatu Bad Dürkheim (Bad Dürkheim)
  Potencjał turystyczny zabytków w Powiatach: Kluczborskim i Oleskim; możliwości ochrony i pomocy w turystycznym zagospodarowaniu – Iwona Solisz (Starostwo Powiatowe w Kluczborku)
  Możliwości wykorzystania funduszy UE w przedsięwzięciach turystycznych – Karina Bedrunka (Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego)
  Dyskusja
12.30 Obiad

 

 

Pobierz:

Karta zgłoszenia (34 kB)

Program seminarium (33 kB)

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku