strona główna

12.06.2018

Trwa budowa ścieżki rowerowej w Kochłowicach

 

870 977 zł będzie kosztował kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej biegnącej przez tę miejscowość, w tym 160 tys. zł to wkład własny gminy Byczyna. Prace już się rozpoczęły.

Jeszcze w czerwcu ma się rozpocząć budowa ścieżki wzdłuż remontowanej wcześniej drogi powiatowej od Wołczyna do końca miejscowości Gierałcice. Odcinek będzie liczył prawie 3 km. A koszt budowy po przetargu wyniósł 3 260 000 zł.

Kolejna planowana do wykonania ścieżka to odcinek wzdłuż ul. Jana Pawła II w Kluczborku. Koszt – 594 000 zł.

 Budowa wszystkich trzech ścieżek to element większego projektu, tzw. niskoemisyjnego, w ramach którego na terenie samorządów Subregionu Północy Opolszczyzny zainwestuje się łącznie 52 mln zł w inwestycje poprawiające jakość powietrza. 85 procent tej kwoty to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Powiat jest liderem tego projektu, co oznacza że wziął na siebie zadanie złożenia wniosku, nadzoru nad realizacją projektu realizowanego w 14 samorządach północy Opolszczyzny i rozliczenia go. Ale dzięki temu sam powiat kluczborski zyskał możliwość zakupu 13 ekologicznych autobusów wartych 10,2 mln zł, z 85-procentowym dofinansowaniem, oraz wybudowania trzech poprawiających bezpieczeństwo ścieżek rowerowych.

W ramach tego samego projektu w Kluczborku, dofinansowanie uzyskał trwający właśnie remont ulic: Krakowskiej, a wkrótce Piłsudskiego gdzie powstaną ścieżki rowerowe, a wcześniej np. parking przy ul. Opolskiej.

Gminy będące partnerami w projekcie zgłaszały inwestycje, które mogły liczyć na dofinansowanie z puli na projekty zmniejszające emisję spalin, czyli centra przesiadkowe, typu parkuj&jedź, gdzie można zostawiać auta i w dalszą trasę udać się transportem publicznym (jak w przypadku parkingu przy ul. Opolskiej w Kluczborku). Ścieżki rowerowe w projekcie również służą temu, by umożliwić częstsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze korzystanie z rowerów, zamiast samochodów, na wzór krajów, gdzie się to sprawdza.

Chcecie zobaczyć co będzie wykonywane w ramach projektu w Waszych gminach? Oto przypomnienie wszystkich inwestycji w 14 samorządach Subregionu Północnego, czyli w trzech powiatach: naszym, oleskim, namysłowskim.

http://www.powiatkluczborski.pl/projekt_niskoemisyjny/o_projekcie.htm

 


 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku