strona główna

Dwie nowe schetynówki!

 

Powiat zdobył dofinansowanie na dwa kolejne remonty "schetynówek". Obie biegną przez gminę Lasowice Wielkie. Dłuższy z przewidzianych do remontu odcinków przebiega od drogi nr 45 przez miejscowość Lasowice Wielkie, obok Urzędu Gminy, do Chudoby i dalej przez tę miejscowość do drogi wojewódzkiej Olesno - Opole. Wniosek o dofinansowanie tej wartej 6 mln zł inwestycji zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej zgłoszonych projektów.

Zakres prac obejmuje m.in.: remont nawierzchni jezdni oraz ułożenie 2-kilometrowego chodnika z kostki w samych Lasowicach Wielkich. Na pozostałym odcinku przewidziano ścięcie i utwardzenie zawyżonego pobocza. Żeby zapewnić prawidłowe odwodnienie pod projektowanym chodnikiem w Lasowicach ma być wykonana także kanalizacja deszczowa. Przewidziano też przebudowę rowów przydrożnych oraz przepustów na zjazdach o łącznej długości ponad 1 km. Wyremontowanych zostanie również 10 przepustów przy drogach.


Długość remontowanego odcinka to: 6 280 m
Koszt: ponad 6 mln zł
Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wynosi 3 mln zł.
Wkład powiatu to: 3 048 400 zł
Gmina Lasowice Wielkie dokłada 400 tys. zł.
Rozpoczęcie prac: marzec 2011, zakończenie: październik 2011.

Drugi przewidziany do remontu odcinek biegnie od skrzyżowania z drogą nr 45 przed Trzebiszynem do wsi Lasowice Wielkie, gdzie łączy się się z drogą Lasowice Wielkie - Chudoba.
Wniosek ten zajął 9 miejsce.

Zakres prac obejmuje tu: wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni, budowę chodnika z kostki brukowej na długości 102 m, a także co równie ważne dla mieszkańców: między innymi renowację, odmulenie i korektę rowów wzdłuż drogi, ułożenie korytek ściekowych, oczyszczenie przepustów pod koroną drogi i budowę przepustów pod zjazdami. Zniknie więc tym samym problem z bajorami wody tworzącymi mi się po większych opadach, które utrudniały życie, szczególnie rowerzystom.

Długość remontowanego odcinka: ponad 2 022, 5 m
Koszt inwestycji: 904 tys. zł
Dofinansowanie: 452 300 zł
Wkład powiatu: 452 400, w tym 100 tys. zł gmina Lasowice Wielkie.
Rozpoczęcie prac: marzec 2011, zakończenie: październik 2011.
 

      
 

Monika Kluf

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku